Datum: 21-10-2020 - 07:31
   
18
okt
'20
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) in tv-special NPO2 bij Vara’s Vroege Vogels.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mooi in (film)beeld gebracht door Joop van der Weerd.

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is het duingebied tussen Zandvoort (Noord-Holland) en de Langevelderslag in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland). Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke meter drinkwater door dit 3400 hectare grote gebied....

Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.

Natuur en recreatie
Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden van dit gebied. Om dit te waarborgen is enkel wandelen toegestaan. Ook mag buiten de paden overal worden gewandeld.

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn met 3400 hectare een van de grootste aaneengesloten wandelgebieden van Nederland. De Amsterdamse Waterleidingduinen trekken jaarlijks rond de miljoen bezoekers. Het is daarmee een van de best bezochte attracties van Nederland. 

Toegankelijkheid
In een belevingsonderzoek uit 2008 worden enkele mogelijke ontwikkelingen geschetst die als ongewenst voor het gebied worden beschouwd. Fietsers, racefietsers en mountainbikes zijn wettelijk gezien gelijkwaardig en kunnen de rust in de waterleidingduinen verstoren.

Drukke wandelpaden waar in de toekomst ook gefietst mag worden zullen de wandelaars het gebied in drijven. De zonering wordt op die manier doorbroken. Nu nog rustige gebieden worden indirect door het toestaan van fietsen drukker. Om deze reden is de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de aanleg van (meer) fietspaden.

Het gebied heeft vier hoofdingangen. 
* Panneland in Vogelenzang: Vogelenzangseduinweg 2
* De Oase in Vogelenzang: Eerste Leijweg 2; hier bevindt zich het bezoekerscentrum De Oranjekom
* Zandvoortselaan in Zandvoort: Zandvoortselaan 130
* De Zilk in De Zilk: Joppeweg 1

In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliëf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit een landschap van duinvaaggronden dat tijdens de duinverstuivingen tussen de 14e en de 16e eeuw is ontstaan.

Eigenaar van het gebied is de gemeente Amsterdam, hoewel het bezit voor het grootste deel in de gemeenten Zandvoort en Noordwijk ligt. Ook ligt een gedeelte in de gemeente Bloemendaal nabij Vogelenzang.

Bron tekst: Wikipedia.

AWD mooi in (film)beeld gebracht door Joop van der Weerd.
Joop van de Weerd uit Noordwijkerhout heeft een video (18 minuten) met hele mooie filmbeelden van het AWD samengesteld en daar zijn ook prachtige foto's van Joke Hogewoning aan toegevoegd. Veel plezier bij het bekijken van de beelden.