Datum: 09-08-2022 - 00:40
15
okt
'20
WW-uitkeringen Holland Rijnland tijdens eerste coronamaanden relatief sterk gestegen. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON

WW-uitkeringen Holland Rijnland tijdens eerste coronamaanden relatief sterk gestegen. (cijfers per gemeente)

De Nederlandse economie staat door de coronacrisis flink onder druk. In de eerste maanden van de crisis verloren vooral veel flexwerkers hun baan. Werkgevers stelden minder vacatures open. Steunmaatregelen van de overheid hebben het verlies van werkgelegenheid gedempt, maar toch nam het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland...

van eind februari tot eind september met 21,5% toe. Die stijging ligt hoger dan de landelijke toename van 15,9%.

“De uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt vormt een extra stimulans de handen ineen te slaan en samen met onze partners mensen die hun baan dreigen te verliezen of al hebben verloren aan nieuw werk te helpen. Soms vergroot bijscholing de kansen op een nieuwe baan. Als er geen baankansen zijn in het beroep dat iemand eerder heeft uitgeoefend biedt omscholing een beter perspectief”, vertelt Patricia Ladan, districtsmanager UWV Den Haag en Leiden.

Eind september 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland in totaal 7.584 WW-uitkeringen. Dat waren er 252 minder dan een maand eerder, een afname van 3,2%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,5%. Ten opzichte van augustus 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 22,1%. Dit stijgingspercentage ligt boven het Nederlands gemiddelde van 19,3%.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde naar 2,5% en keert daarmee terug naar het niveau van april dit jaar. Het regionale WW-percentage blijft bovendien ruim onder het landelijk gemiddelde van 3% en het provinciaal gemiddelde van 2,9%.

Coronacrisis zorgde voor meer jongere werkzoekenden
UWV verstrekte in februari van dit jaar 6.241 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dit aantal steeg tot een voorlopige piek van 8.025 in juli (+28,6%). Daarna daalde het aantal WW-uitkeringen met 5,5% tot 7.584 WW-uitkeringen in september. Per saldo gaan er eind september 21,5% meer WW-uitkeringen naar werkzoekenden in Holland Rijnland dan in februari. De landelijke toename tussen eind februari en eind september was met 15,9% minder sterk.

De grootste veranderingen deden zich voor bij de jongere leeftijdsgroepen. Jongeren zijn over het algemeen vaker werkzaam op basis van een flexibel contract en in zwaar getroffen sectoren als de horeca of detailhandel. Hierdoor liep het aantal WW-uitkeringen voor met name werkzoekenden tot 27 jaar in de eerste drie maanden van de coronacrisis fors op.

Daarna was er bij deze groep juist een flinke daling zichtbaar (zie figuur). Dit heeft mede te maken met de beperkte WW-rechten van jongeren. Hun WW-uitkering bereikt dikwijls al na enkele maanden de maximale duur, waardoor zij vaak snel uitstromen. Ongeacht de vraag of zij er in geslaagd zijn opnieuw werk te vinden.

“Het is belangrijk om jongeren kansen te geven op de arbeidsmarkt”, laat Ladan weten. “Zij zijn de pijlers van de toekomstige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor andere groepen. Ouderen, bijvoorbeeld, komen vaak minder makkelijk weer aan het werk als zij hun baan hebben verloren.”

Gemiddeld een derde minder openstaande online vacatures
Als gevolg van verminderde bedrijvigheid en onzekerheid over de toekomst nam het aantal vacatures sinds de start van de coronacrisis af. Eind februari waren er bij UWV 6.115 online vacatures beschikbaar met een standplaats in Holland Rijnland. Eind september stokte de teller op slechts 4.320 (-29,4%).

De vacaturedaling in Holland Rijnland tussen februari en september was daarmee flink sterker dan de landelijke (-24,9%). De sterkste afname deed zich voor bij dienstverlenende beroepen en commerciële beroepen. Dit soort beroepen vinden we veel in de horeca, detailhandel en persoonlijke dienstverlening.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.