Datum: 20-10-2020 - 01:38
   
14
okt
'20
Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg.

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend om door middel van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015, medewerking te verlenen aan de bouw van 4 zogenoemde GOM-woningen op een perceel aan de Gooweg naast nummer 21 (zie foto) te Noordwijkerhout. Het college heeft zich over het principeverzoek...

gebogen en is tot de conclusie gekomen dat men aan het gevraagde verzoek medewerking wil verlenen. In de besluitenlijst van de collegevergadering staat ook vermeld dat er één wethouder niet akkoord is met het besluit. Het is bij de redactie van BON nog niet bekend welke wethouder tegen het besluit is en wat zijn reden daarvoor is. Wellicht daar later meer nieuws over.

Straatfoto Google Maps.