Datum: 20-10-2020 - 02:35
   
14
okt
'20
Vereniging Dorpsbehoud neemt afscheid van twee bestuursleden en verwelkomt nieuwe voorzitter in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vereniging Dorpsbehoud neemt afscheid van twee bestuursleden en verwelkomt nieuwe voorzitter.

Zoekend naar het ‘Nieuwe Normaal’ betekend ook dat je als Vereniging Dorpsbehoud de ontwikkelingen op een andere manier invult dan dat je plannen zijn. Het is jaren een goede gewoonte de Algemene Ledenvergadering (ALV)  in het voorjaar te houden. Het virus Covid19 bracht ons al snel op andere gedachten. Even had het bestuur van de vereniging...

de optimistische indruk dat de bijeenkomst begin oktober zeker kon plaats vinden. Het mocht niet gaan zoals het bestuur graag zou willen.

De ALV  van 8 oktober is verplaatst naar het voorjaar 2021. Op de agenda van de vergadering stond o.a. het onderwerp “vergroening van de Bollenstreek”. Wethouder Sjaak van de Berg was gevraagd zijn visie m.b.t. dit onderwerp. Uiteraard zal de vereniging zich blijven inzetten dit onderwerp onder aandacht te brengen van beleidsmakers en bedrijven.

Een bijzonder agendapunt was het afscheid van twee bestuursleden. Secretaris Herman Doornebal (zie foto 1) had eerder aangegeven zijn functie aan een ander te willen overdragen. Helaas, die ander heeft zich nog steeds niet gemeld. Tijdens een kort samenzijn van het bestuur is met nadruk zijn inzet voor Dorpsbehoud als volgt samengevat:  Veertig jaar geleden ben je begonnen je te bemoeien met ontwikkelingen in ons dorp die ècht niet door de beugel konden.

Van de sloop aan de aan de Dorpsringweg staande woningen, het behoud van monumenten, tot de ongemotiveerde en / of ongebreidelde kap van bomen: al die jaren binnen Dorpsbehoud bleef je inzet leveren om behoud van monument en groen voor elkaar te krijgen.  Wij zijn er, tot de dag van vandaag, blij mee!! Wat zou er nog staan in Noordwijkerhout als er geen Monumentenverordening, als er geen Groenbeleidsplan en Bomenplan zouden zijn geweest.

Hoe zou Noordwijkerhout eruit gezien hebben als jij niet-aflatend je druk had gemaakt om behoud van ons dorp! Al die jaren het secretariaat en ernaast je inhoudelijke inzet erbij. Het volgen van de vergunningsaanvragen, het doen van de verslaglegging, meer dan er van een standaard secretaris gevraagd wordt. Alles om het doel van Dorpsbehoud levend te houden. Dank  Herman voor je inzet al die jaren!

Van bestuurslid Corrie Hendriks (zie foto 2) werd afscheid genomen: en aantal jaren bij Dorpsbehoud, was jij de trekker van de activiteiten op Open Monumentendag. De initiatieven, de contacten die jij voor onze vereniging daarbij gelegd hebt, maken het mogelijk elk jaar weer een inspirerende en gedenkwaardige dag te maken van die 2e zaterdag in september. De basis om, zoals dit jaar, even snel iets op te pakken om Dorpsbehoud te laten horen op Open Monumentendag heb jij voor ons gelegd. Corrie, dank je wel daarvoor.

Aan de leden is via de mail gevraagd in te stemmen met de benoeming van Henk de Kleer tot voorzitter (zie foto 3) van de Vereniging Dorpsbehoud. Positief is gereageerd op dit voorstel.

Meer weten over de vereniging Dorpsbehoud? Kijk dan op www.dorpsbehoud.nl. Ook op Facebook kunt u de vereniging volgen.