Datum: 25-09-2023 - 01:20
13
okt
'20
Allerzielenviering Parochie Sint Maarten online te volgen in Noordwijkerhout.
Geschreven door Parochie Sint Maarten
Foto's Redactie BON

Allerzielenviering Parochie Sint Maarten online te volgen.

Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle dierbare overledenen worden herdacht. Deze gedachtenis wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld in katholieke kerken gevierd. Op vele plaatsen is het de gewoonte om een Allerzielenviering...

te houden op 2 november zelf of in het weekeinde het dichtste bij 2 november, waarvoor met name de nabestaanden worden uitgenodigd van de overledenen van dat jaar. Tijdens de viering worden de overledenen herdacht en de nabestaanden krijgen vaak na afloop een gedachteniskaars mee naar huis of een gedachteniskruisje, dit verschilt van kerk tot kerk.

Corona
Sinds het uitbreken van de coronacrisis gaat alles anders dan voorheen. Nadat we als kerken een korte tijd weer min of meer gewoon konden vieren (uiteraard met inachtneming van alle voorschriften), hebben ook de kerken nu te maken met de gevolgen van weer toenemende aantallen besmettingen.

Maandagmorgen 5 oktober maakte minister Grapperhaus bekend dat de kerken zich weer moeten houden aan de voorschriften die golden in maart van dit jaar. Dat wil zeggen: maximaal 30 aanwezigen, geen samenzang, anderhalve meter afstand houden, vooraf aanmelden voor een viering en handen reinigen bij binnenkomst en vóór het ter communie gaan.

Gedachtenisviering ter gelegenheid van Allerzielen
Als gevolg van deze aanscherping van de regels kunnen de plannen, die er waren voor de parochie Sint Maarten om in elke parochiekern een mooie Allerzielenviering te houden, geen doorgang vinden.

In plaats daarvan komt er een online Allerzielenviering op maandag 2 november om 19 uur vanuit de Matthiaskerk in Warmond. Tijdens de viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar met name genoemd. Voorgangers zijn pastoor Straathof, pastor Owel, diaken Lamberts, diaken Prins plus enkele uitvaartintermediairs.

Parochianen en nabestaanden kunnen deze viering volgen via https://kerkdienstgemist.nl/, en dan doorklikken naar St. Matthias, Warmond. De parochie hoopt dat velen gebruik zullen maken van deze online mogelijkheid, om zo toch samen de doden van het afgelopen jaar te kunnen herdenken.

Foto PR.