Datum: 28-09-2023 - 00:58
13
okt
'20
Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan college over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan college over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.

In uw brief van 12 februari 2020 beantwoordde u de door de fractie van Bruisend Noordwijk gestelde vragen inzake de huisvestingssituatie op basisschool “de Prinsenhof”, waarvoor dank. Op uitnodiging van de Sophiastichting brachten de fractievoorzitters/ raadsleden op 12 oktober een werkbezoek aan de Prinsenhofschool...

en werd de nijpende huisvestingssituatie nog eens onder de aandacht gebracht door het bestuur van de Sophiastichting.

In grote lijnen kwam het erop neer:
- dat er nog geen tot weinig vooruitgang was in het zoeken en/of vinden van een geschikte huisvestingslocatie voor in eerste instantie een dependance
- dat de school inmiddels letterlijk en figuurlijk tot de nok toe gevuld is: zowel de zolderverdieping, de aula en de lerarenkamer worden gebuikt door leerlingen, zodat er totaal geen vrije ruimte meer beschikbaar is
- dat het leerlingenaantal tijdens dit schooljaar zal toenemen tot meer dan 500
- dat er met grote voortvarendheid wordt doorgebouwd in de nabij gelegen wijken “Landgoed in den Houte” en “Sancta Maria”, die in het aanloopgebied liggen van basisschool “de Prinsenhof”
- dat ook de Victorschool thans bijna (vol-)bezet is en geen ruimte meer biedt voor huisvesting van extra leerlingen
- dat in afwachting van mogelijke nieuwbouw met spoed naar een tijdelijke oplossing moet worden omgezien, zoals noodlokalen en/of het betrekken van bestaande panden

Vragen:

Vraag 1.
Onderschrijft het college, dat er tot nog toe met onvoldoende urgentie is gezocht naar oplossingen in verband met het capaciteitsgebrek van basisschool “de Prinsenhof”?

Vraag 2.
Is het college bereid (thans) vaart te zetten bij het zoeken naar een passende oplossing voor het capaciteitsgebrek?

Vraag 3.
Kan bij het zoeken naar passende huisvesting wellicht ook gekeken worden naar het voormalige Gemeentehuis, waarbij in het licht van decentraal en thuiswerken een groot aantal fysieke (ambtelijke) werkplekken kan worden verminderd en/of gecentraliseerd?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk