Datum: 21-10-2020 - 06:06
   
07
okt
'20
College verlengt overeenkomst (2 jaar) met Noot als leerlingenvervoerder in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College verlengt overeenkomst (2 jaar) met Noot als leerlingenvervoerder.

In 2019 is na een Europese aanbesteding met Noot Touringcar Ede B.V. een overeenkomst gesloten inzake het leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor de gemeente Noordwijk. De overeenkomst is aangegaan voor twee jaar en loopt tot en met 31 juli 2021. De overeenkomst kan eenzijdig twee keer met twee jaar worden verlengd...

Voor wat betreft dit vervoer werkt gemeente Noordwijk samen met de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Het vervoersbedrijf heeft na grote aanloopproblemen het vervoer op orde. Continuïteit van het leerlingenvervoer is van groot belang voor de kwetsbare doelgroep; aldus het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Het is om die reden onverstandig om een Europese aanbesteding uit te schrijven en het vervoer opnieuw in te regelen. Bij de vervoerder wordt aangegeven dat het de voorkeur geniet om het vervoer te laten verzorgen door lokale chauffeurs, en zo nodig wordt onder aanbesteed aan lokale vervoerders. 

Het college van B&W geeft daarom aan nu in te stemmen met het voortijdig verlengen van de “Overeenkomst voor de uitvoering van leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer” Noot Touringcar Ede B.V. met een periode van twee jaar.