Datum: 21-10-2020 - 07:28
   
07
okt
'20
Gemeente moet herplantplicht beter omschrijven bij kapvergunning van 15 bomen Landgoed Sancta Maria in Noordwijkerhout en Noordwijk.
Geschreven door Bron: besluitenlijst collegevergadering.

Gemeente moet herplantplicht beter omschrijven bij kapvergunning van 15 bomen Landgoed Sancta Maria.

Er is omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 15 bomen in een bomengroep op het Sancta Maria-terrein en daarop is bij de gemeente Noordwijk een bezwaar op ingediend. De commissie die het bezwaar heeft beoordeeld, adviseert de bepalingen in de vergunning met betrekking tot herplant aan te scherpen....

De verleende vergunning door de gemeente als zodanig – aldus de commissie - is op goede gronden genomen. Omdat het bezwaar deels gegrond is, dient een vergoeding in de proceskosten te worden toegekend. Deze adviezen worden gevolgd.

Besluit Regionale commissie bezwaarschriften:

1.
Het bezwaarschrift tegen het besluit, verzonden 8 november 2019 waarbij is ingestemd met verlening van een omgevingsvergunning voor het kappen van 15 bomen voor de locatie Langevelderlaan, tussen het hoofdgebouw en Bernadette te Noordwijk - conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften - ontvankelijk te verklaren.

2.
Het bezwaar – conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften – gegrond te verklaren voor wat betreft de formulering van de herplantplicht.

3.
Het bezwaar – conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften – voor het overige ongegrond te verklaren.

4.
Het verzoek om proceskostenvergoeding – conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften – toe te wijzen.

5.
Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van deze beslissing op bezwaar.

6.
De uitvoering van beslispunt 5 te mandateren aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Bron: besluitenlijst collegevergadering.