Datum: 21-10-2020 - 06:27
   
07
okt
'20
PvdA stelt vragen aan college over: Winstmarges jeugdzorg-aanbieders in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

PvdA stelt vragen aan college over: Winstmarges jeugdzorg-aanbieders.

Op 5 oktober jl. was in een persbericht van Jeugdzorg Nederland te lezen dat kleine aanbieders van jeugdzorg gemiddeld 35% winst maken, terwijl het financieel slecht gaat met de grotere jeugdzorg-organisaties. Daar waar de kleine aanbieders de krenten uit de pap halen, bieden de grotere organisaties de meer complexe..

dus duurdere, jeugdhulp en pleiten er daarom voor dat de tarieven hoger zouden moeten zijn als er meer gevraagd wordt. 

Daarbij hebben wij op 1 juli 2019 schriftelijke vragen gesteld over z.g. zorgcowboys die hoge winsten zouden behalen. In de beantwoording op onze vragen zijn sussende woorden te lezen van de ISD Bollenstreek en TWO Jeugdhulp Holland Rijnland.

Zij schrijven dat zij de aanbestedingen en rapportages dusdanig hebben ingericht dat grote winstmarges worden voorkomen dan wel gesignaleerd. De TWO schrijft dat zij afwijkingen boven of onder de 4-5 % als aanleiding zien voor verdere analyse en gesprek. 

Het bovenstaande is voor de fractie van de PvdA aanleiding om wederom een aantal vragen te stellen over dit onderwerp aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Deelt het college onze mening dat de beschreven scheefgroei van winstmarges tussen kleine jeugdzorg-aanbieders en de grotere jeugdzorg-organisaties ongewenst is en leidt tot zeer ongewenste gevolgen voor de meer complexe jeugdhulp?

Vraag 2.
Zo ja, welke actie gaat het college ondernemen om deze scheefgroei tegen te gaan?

Vraag 3.
Graag ontvangen wij ook een reactie van met name TWO Jeugdhulp Holland Rijnland over het bericht dat de kleine jeugdzorg-aanbieders winstmarges zouden behalen van gemiddeld 35%. Herkennen zij zich in dit beeld?

Vraag 4.
Zo ja, welke actie onderneemt de TWO om dergelijke winstmarges tegen te gaan?

Namens de fractie van de PvdA,
Rommie van Dokkum