Datum: 26-03-2023 - 13:42
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

07
okt
'20
Politiek positief over raadsvoorstel centrumvisie. Onderzoek invoering leegstandsverordening, bankje Witte Kerk nog dit jaar terug in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Politiek positief over raadsvoorstel centrumvisie. Onderzoek invoering leegstandsverordening, bankje Witte Kerk nog dit jaar terug.

Om aan de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 verdere uitvoering te geven, is onlangs in een raadsvoorstel door het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad gevraagd een krediet van € 325.000,- voor de periode 2020-2021 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Doel van de centrumvisie...

is om een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand te realiseren. In het digitale rondetafelgesprek van dinsdagavond 6 oktober werd het raadsvoorstel besproken en daaruit bleek dat de politiek in het algemeen bijzonder positief is over het mooie centrum van Noordwijkerhout en ook over het raadsvoorstel.

Wethouder Roberto ter Hark kon alle vragen prima beantwoorden, waarbij er twee dingen uitsprongen.

Leegstandsverordening:
De heer Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk vroeg zich af of de in 2017 voorgestelde leegstandsverordening in de toenmalige gemeente Noordwijkerhout, hier opnieuw naar gekeken kan worden of het zinvol is deze in te voeren voor de gehele gemeente Noordwijk om daarmee wellicht een stuk gereedschap in handen te hebben om de leegstand van winkels te kunnen aanpakken.

Wethouder Ter Hark gaf aan daar zeker naar te gaan kijken of de invoering daarvan zinvol is als gereedschap en dit wordt ook meegenomen in de gesprekken met de stakeholders over een retailvisie voor de gemeente Noordwijk. Bij het tzt voorleggen van deze retailvisie aan de raad, zal de wethouder daarbij na onderzoek aangeven of de invoering wel of niet zinvol is voor de gehele gemeente Noordwijk.

Bankje Witte Kerk:
In de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2019 dienden de fracties van NZLokaal, DOEN!, D66, Lijst Salman en het CDA een motie in, waarin men vroeg of het verdwenen bankje (zie foto) op De Steeg voor de Witte Kerk weer teug kon komen. Het bankje verdween bij de algehele renovatie van de hoftuin en het muurtje van de Witte Kerk, om er vervolgens niet meer terug te keren. 

Sinds de sloop in 2018 wordt het bankje enorm gemist als sociale ontmoetingsplek en rustpunt voor senioren en daarom werd er een motie door de vijf fracties ingediend voor de terugkeer van het bankje. Wethouder Ter Hark voorzag toen geen grote problemen voor de terugkeer van het bankje. Maar de afspraak in de motie van destijds, realisering maart 2020, is dus niet gehaald.

Dit gaf de heer Jaap de Moor ook aan in de RTG van dinsdagavond en riep de wethouder op om het plaatsen van het bankje nu eens te realiseren. De wethouder gaf hem daarin gelijk en als de gemeenteraad instemt met dit voorliggende raadsvoorstel dan kan het budget van € 5000,- gebruikt gaan worden om 'het bankje nog dit jaar te plaatsen'. Waar precies, hoe groot en hoe het bankje eruit komt te zien werd in de vergadering niet duidelijk.

Foto BON.