Datum: 16-08-2022 - 22:15
15
okt
'20
Omwonenden en Cultuur Historisch Genootschap Duin-en Bollenstreek tegen ontwikkeling GOM-woning Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON

Omwonenden en CHG Duin-en Bollenstreek tegen ontwikkeling GOM-woning Zilkerbinnenweg 14. (update reactie op zienswijzen)

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De gemeenteraad debatteerde die avond o.a. over het raadsvoorstel van het niet vaststellen Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o in De Zilk, over de voorgenomen ontwikkeling van een greenportwoning (GOM-woning) op die locatie....

Op 21 april heeft de raad aangegeven, dat de ontwikkeling die het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o. mogelijk maakt, niet past binnen de uitgangspunten van de ISG. Op grond daarvan was de raad van oordeel dat de bestemmingsplanherziening niet past in het gevoerde planologisch beleid en niet past binnen de ruimtelijke uitgangspunten.

De gemeenteraad was niet bereid de formele bestemmingsplanprocedure te starten. Met het raadsvoorstel van het college in deze raadsvergadering werd gevraagd de afwijzing van de ontwikkeling te formaliseren. 

De VVD en PUUR dienden 14 juli een amendement in om de procedure toch door te laten gaan. Dit is dus het tegenovergestelde van het raadsvoorstel. Het college steunde het in stemming brengen van het amendement. Het amendement werd gewijzigd aangenomen met 17 stemmen voor en 10 tegen.

Het geamendeerde raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 is vervolgens met 14 voor en 13 tegen aangenomen. De bestemmingsplanprocedure voor de Zilkerbinnenweg 14 e.o. werd dus weer hervat en het ontwerp bestemmingsplan is vervolgens vrijgegeven voor ter visielegging.

Grondeigenaren/omwonden van Zilkerbinnenweg 14 en het Cultuur Historisch Genootschap Duin-en Bollenstreek hebben beide onlangs een zienswijze ingediend inzake Ontwerp-Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg e.o., waarin beide indieners om verschillende redenen bezwaar maken tegen ontwikkeling van een greenportwoning (GOM-woning) op die locatie.

De behandeling van het Ontwerp-Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 zal plaatsvinden op raadsvergadering van 24 november.

* Update 15-10-2020: Klik hier voor een reactie op de twee onderstaande ingediende Zienswijzen.

* Klik hier voor de Zienswijze van de Grondeigenaren/omwonden van Zilkerbinnenweg.

* Klik hier voor de Zienswijze van het Cultuur Historisch Genootschap Duin-en Bollenstreek