Datum: 06-06-2023 - 12:15
04
okt
'20
Ontwerp-omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ t/m 10 november ter inzage.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Ontwerp-omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ t/m 10 november ter inzage.

De ontwerp-omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ ligt nog t/m 10 november 2020 ter inzage. Lees ‘m. Reageer. Het is misschien wel het belangrijkste document voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk en gaat over je toekomst en alles wat het leven en werken zo fijn maakt in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk...

 

Waar de visie over gaat
In de visie lees je hoe Noordwijk haar toekomst voor zich ziet. In de visie is de gewenste koers beschreven aan de hand van 5 thema’s: ‘vrijheid om te ondernemen’, ‘fijn wonen’, ‘prettig samenleven’, ‘bereikbaarheid’ en ‘duurzaamheid’. Het gaat daarbij uitdagingen die op ons af komen en die we niet uit de weg willen gaan.

Tegelijkertijd willen we niet, dat met deze veranderingen onze dorpen en het omliggende landschap hun identiteit, hun eigenheid verliezen. Daarom is naast de koers ook de identiteit beschreven. Met de visie nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan de toekomst van de gemeente Noordwijk.

Aan de gewenste koers en aan de identiteit zoals die in de visie beschreven is. Ook geluk is vastgelegd. Wat de opstellers willen dat Noordwijkers, Noordwijkerhouters en De Zilkers bouwen aan een gelukkige toekomst.

Samenleving bouwt eigen visie
Aan deze ontwerp-omgevingsvisie liggen meer dan 30 visies ten grondslag. Deze zijn opgesteld door inwoners, ondernemers, leerlingen van het Northgo-college en ambtenaren. In de ontwerp-omgevingsvisie zijn al deze visies samengebracht tot één visie. De visie komt voort uit de Omgevingswet. Het is voor gemeenten één van de verplichte kerninstrumenten uit deze wet. Lees wat de andere kerninstrumenten zijn.

Bindend
Op basis van deze visie stuurt de gemeenteraad op de lange termijn. De Omgevingsvisie is bindend voor de gemeente: voor de raad en ook voor het college van burgemeester en wethouders. Alleen met een inhoudelijke onderbouwing kan het gemeentebestuur ervan afwijken.

Nota bene: de Omgevingswet is nog niet in werking. Naar verwachting zal de wet in begin 2022 in werking gaan. Daarom wordt de omgevingsvisie als Structuurvisie vastgesteld onder de nu geldende wetgeving.

Ter inzage en je kunt reageren
De ontwerp-Omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!' ligt nog tot en met dinsdag 10 november 2020 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via de landelijke website.

Rekening houden met corona
In verband met de geldende beperkingen wegens de volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kun je bellen met +31 (0)71 36 60 000. Je wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan. Het is helaas op dit moment niet anders.

En nu dan aan de slag
De verkorte bekendmaking van de procedure werd onder meer geplaatst in de gemeentepublicatie.

* Lees de officiële uitgebreide publicatie

* Lees de ontwerp-omgevingsvisie

* Zo dien je een zienswijze in

* Lees ook het eerder verschenen webbericht ‘Bouwen aan een gelukkige toekomst’