Datum: 13-08-2022 - 02:12
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
30
sep
'20
Petitie gestart voor uitbreiding van geluidsschermen langs de N206 in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Petitie gestart voor uitbreiding van geluidsschermen langs de N206.

Rond de N206 in Noordwijkerhout ervaren omwonenden, na onderzoek en gesprekken van de CDA-fractie met hen, veel geluidsoverlast op o.a. de Koninginneweg en de wijk Duin en Dal. Het toenemende verkeer op de N206 zorgt voor meer geluidsoverlast. Dit zorg in sommige gevallen zelfs voor een vermindering van de ervaren gezondheid....

 

Het CDA heeft samen met de omwonenden een petitie in het leven geroepen. Daarin vraagt men aan de verantwoordelijken (Provincie Zuid-Holland) dat er binnen afzienbare tijd langs de N206 een uitbreiding van geluidsschermen plaatsvindt, waar deze door bewoond gebied loopt, naast de al aanwezige geluidsschermen.

Daarbij wil men dat het groen zoveel mogelijk zal worden behouden en van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om zonnepanelen in te bouwen in deze geluidschermen.
Petitie:

Wij, omwonenden van de N206 in Noordwijkerhout en de fractie van het CDA in de gemeente Noordwijk constateren:

* Dat er veel geluidsoverlast is van de N206, waar deze weg door bewoond gebied loopt
* Dat door toename van het verkeer over de N206 de geluidsoverlast is toegenomen
* Dat omwonenden gezondheidsklachten ervaren door geluidsoverlast
* Er meerdere malen is gesproken over geluidschermen langs de N206 waar deze weg door bewoond gebied loopt
* Tot op heden er nog geen geluidschermen zijn geplaatst

en verzoeken dat er binnen afzienbare tijd geluidsschermen zullen worden geplaatst langs de N206 waar deze door bewoond gebied loopt, waarbij het groen zoveel mogelijk zal worden behouden en de mogelijkheid om zonnepanelen in te bouwen in deze geluidschermen ook zal worden meegenomen.

Wilt u de petitie ondertekenen klik dat op de volgende link: https://geluidsschermlangsn206.petities.nl/