Datum: 23-01-2022 - 07:52

30
sep
'20
Gemeenteraad wil zich als politiek niet mengen in discussie over 'Zwarte Piet'. (opnieuw protest bij gemeentehuis)
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Gemeenteraad wil zich als politiek niet mengen in discussie over 'Zwarte Piet'. (opnieuw protest bij gemeentehuis)

GroenLinks Noordwijk wil dat de Sinterklaasviering in Noordwijk voortaan daadwerkelijk een feest voor 'alle kinderen' wordt en daarom werd over dit onderwerp door de fractie een motie ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. Om dat te bewerkstelligen riep fractievoorzitter Louis Koppel de gemeente op om...

alle organisaties die betrokken zijn bij Sinterklaasfeesten en -intochten aan te moedigen de Zwarte Piet-figuur niet meer te gebruiken. En om dat ook in alle gemeentelijke uitingen zelf niet meer te doen. 

Fractievoorzitter Louis Koppel: “Het mag inmiddels ruimschoots als bekend worden verondersteld dat de Zwarte Piet-figuur voor kinderen en volwassenen van kleur het feest, dat toch voor alle kinderen is bedoeld, deerlijk kan verpesten. Lees meer over de motie, klik hier.

Maar zoals GroenLinks in zijn persbericht zelf al aangaf beslist de politiek niet over tradities en dat werd ook duidelijk bij de uitkomst van de behandeling van de motie afgelopen dinsdagavond. Een grote meerderheid van partijen voelden geen behoefte om zich als politiek te gaan mengen in de discussie over 'Zwarte Piet'.

Men vindt dat dit debat in de maatschappij moet plaatsvinden en de raad wil daarmee het onderwerp niet politiseren en daar geen aanwijzende rol in gaan vervullen. Met een meerderheid van de raad van 22 tegen en 4 voor werd de motie van GroenLinks niet aangenomen.

Dezelfde avond of nacht maakte de Zwarte Pieten Actiegroep gebruik, om bij de behandeling van dit onderwerp in de raad, hun stem ook te laten horen (zien) door het plakken van posters op de deuren van het gemeentehuis. Zie foto.