Datum: 27-10-2020 - 20:59
   
30
sep
'20
Startersleningen verhoogd naar € 50.000,- en kunnen ook ingezet worden voor nieuwbouwwoningen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeenteraad Noordwijk

Startersleningen verhoogd naar €50.000,- en kunnen ook ingezet worden voor nieuwbouwwoningen.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd het raadsvoorstel behandeld voor de harmonisering van de startersleningen. Het doel van een starterslening is om zo veel mogelijk koopstarters uit de gemeente Noordwijk toe te laten treden tot de woningmarkt in de gemeente en een steuntje in de rug te bieden...

bij de aankoop van een eerste koopwoning in de gemeente. Met dit voorstel worden de oude verordeningen geharmoniseerd tot 1 regeling. Hierin is ook de CDA-motie ‘Helpende hand voor starters’ in het raadsvoorstel meegenomen. Deze motie werd aangenomen in de raadsvergadering van 8 juli 2020.

De motie van het CDA stelde voor om de koopgrens gelijk te stellen aan die van de Nationale Hypotheek Garantie. Die grens is nu € 310.000,-. Het college heeft dit in het raadsvoorstel overgenomen, maar het verzoek om het door het te lenen bedrag van € 35.000,- te verhogen naar € 50.000,- zag het college echter niet zitten omdat het fonds dan te snel zou leeglopen. 

In de gemeenteraadsvergadering werden bij dit raadsvoorstel twee amendementen ingediend, in het eerste amendement zouden de fracties van CDA, NZLokaal, VVD en PUUR graag toch zien dat de starterslening verhoogt wordt naar € 50.000,-

Het 2e amendement werd ingediend door de fracties van de PvdA en PUUR, zij zagen graag dat startersleningen voortaan ook gaan gelden voor de aankoop van nieuwbouwwoningen en niet alleen voor de aankoop van bestaande woningen. 

Beide bovenstaande amendementen en het raadsvoorstel zelf werden na een stemming in de besluitenraad in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Ook is er afgesproken dat men na een jaar of als het totale fondsbedrag al eerder is uitgegeven gaat evalueren.