Datum: 27-10-2020 - 21:46
   
28
sep
'20
Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

Fractie CDA stelt vragen aan college over: verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg.

Fractie CDA: Sinds enige tijd is de verkeerssituatie bij het kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg aangepast. Dit i.v.m. de ontsluiting van de nieuwbouwwijk St Bavo via de nieuwe verbindingsweg De Zanderij. Hier ligt momenteel een rotonde en kunnen fietsers vanuit de Boekhorsterweg oversteken naar het fietspad...

Voor voetgangers is hier echter na de wijziging van de verkeerssituatie een naar de mening van het CDA gevaarlijke en onduidelijke situatie ontstaan. Het wandelpad vanuit de Boekhorsterweg houdt namelijk abrupt op. Het is voor voetgangers niet duidelijk waar zij moeten lopen.

Het wandelpad gaat overigens aan de andere kant van de weg weer verder. Zeker als de nieuwbouwwijk is afgerond zal het verkeer via de ontsluitende weg alleen maar toenemen wat nog meer tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het CDA zou dan ook graag een aanpassing van de situatie willen zien.

Vragen

Vraag 1.
Erkent het college dat hier een potentieel gevaarlijke situatie voor voetgangers is? Of op zijn minst een onduidelijke situatie?

Vraag 2.
Is het college bereid om naar deze situatie te kijken en deze aan te passen?

Vraag 3.
Hoe kijkt het college aan tegen het idee om bijvoorbeeld het wandelpad door te trekken met daarbij de aanleg van een zebrabad? Zie hiervoor ook bijgevoegde tekening.

Met vriendelijke groet,
Jordy de Mooij
Raadslid CDA