Datum: 29-10-2020 - 09:21
   
28
sep
'20
Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

Fractie CDA stelt vervolgvragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg).

Fractie CDA: Een paar weken terug heeft het college van de gemeente Noordwijk de vragen van de CDA fractie over de kruising van de N443 met de Leidsevaart beantwoord. Wij zijn blij met de snelheidsmeter op de Leidsevaart maar vragen ons wel af of dit afdoende zal zijn. Aanvullend hebben wij nog de volgende vragen...

Vragen

Vraag 1.
Is er naast de snelheidsmeter ook nagedacht over overige verkeer remmende middelen bij de Leidsevaart? Denk bijvoorbeeld aan bloembakken?

Vraag 2.
Kan het college aangeven of de auto’s die geparkeerd staan aan de kant van het water ter hoogte van Piet Gijs (restaurant) hier ook mogen staan? Staat hier een gele streep? Deze is volgens ons wel aanwezig maar lastig te zien.

Vraag 3.
Als mogelijke oplossing voor de gevaarlijke kruising is in het verleden wel eens geopperd om een hangende fietsbrug of tunnel aan te brengen onder de N443 door zodat op deze manier fietsers en wandelaars veilig hun route op de Leidsevaart kunnen vervolgen.

Ook geopperd is om het verkeer vanaf de Leidsevaart om te leiden via een weg achter de woningen aan N443 langs die uitkomt bij de rotonde bij Esso. Is het college op de hoogte van deze ideeën en wil het college deze mogelijkheid verder onderzoeken? Waarom wel of waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde