Datum: 29-03-2023 - 11:58
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

23
sep
'20
PUUR stelt vragen aan college over: brief van inwoner na 7 weken nog niet beantwoordt in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan college over: brief van inwoner na 7 weken nog niet beantwoord.

In de gemeenteraad van 26 mei, 30 juni en 14 juli jl. heeft de fractie van PUUR de burgemeester gevraagd naar de afschriften van de college antwoorden op diverse brieven van inwoners gericht aan de raad. Bij navraag bij één van de schrijvende inwoners blijkt dat een brief van 15 mei jl met als onderwerp een actueel probleem van overlast....

tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven. Het enige bericht dat hij ontving was op 2 juli jl. (dat is 7 weken nadat de overlast is gemeld!!!). Luidende “ … Uw bericht is in goede orde ontvangen. Ik zal deze bespreken met de burgemeester in haar stafoverleg. U hoort zo spoedig mogelijk van ons. …..”.

Op 4 maart informeerde het college ons in antwoord op onze schriftelijke vragen dat het verzenden van afschriften inderdaad beter kan. Om die reden zou een nieuwe werkproces opgesteld worden, dat het verstrekken van afschriften moet waarborgen. Helaas moeten wij constateren dat de raad tot op heden geen van de door PUUR gevraagde afschriften heeft ontvangen.

Vragen:

Vraag 1.
Op welke wijze en binnen welke termijn dienen brieven van inwoners gericht aan u en/of de raad naar uw idee beantwoord te worden? Hierbij opgemerkt: Een ontvangst bevestiging is naar onze mening geen antwoord.

Vraag 2.
Wordt deze termijn gehaald? Zo nee waarom niet?

Vraag 3.
Wat is er gaande dat het voor het college niet mogelijk is om de raad kopieën te verstrekken van haar antwoorden op brieven van inwoners gericht aan de raad?

Namens de fractie PUUR
Taetske T. Visser-Danser
fractievoorzitter