Datum: 25-06-2021 - 15:54

17
sep
'20
PUUR stelt vragen aan college over: Aanvullende overheid-compensatie voor culturele- en vrijwilligersorganisaties jeugd in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Daniëlle Brink-Musters fractie PUUR als nieuw lid gemeenteraad benoemd.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft mevrouw Daniëlle Brink-Musters (fractie PUUR) op 17 september 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad. Door het vertrek van de heer Gerben van Duin is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid...

Wie bij deze tussentijdse benoeming door het centraal stembureau benoemd wordt, is wettelijk bepaald.

Hoe werkt een tussentijdse benoeming?
Een kandidaat heeft 28 dagen de tijd om aan te geven of zij de benoeming aanneemt. Als deze wordt aanvaard, onderzoekt de gemeenteraad nog of aan alle eisen wordt voldaan en de kandidaat kan worden toegelaten.

Benoeming als lid betekent dus niet altijd dat de benoemde kandidaat daadwerkelijk zitting neemt in de gemeenteraad. Zij kan zijn benoeming niet aannemen of niet tot de gemeenteraad worden toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Openbare kennisgeving besluit centraal stembureau
De voorzitter van het centraal stembureau heeft door middel van een openbare kennisgeving bekend gemaakt dat het besluit van het centraal stembureau ter inzage is gelegd. U vindt deze bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk.

Meer informatie
Meer informatie over tussentijdse benoemingen vindt u op de website van de Kiesraad.