Datum: 31-03-2023 - 18:13
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

17
sep
'20
Aantal WW-uitkeringen Holland Rijnland t/m juli 29% toegenomen, stijging in Noordwijk het laagst. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Daling WW-uitkeringen maar ook minder vacatures in Holland Rijnland. (cijfers per gemeente)

We spreken niet meer van een krappe arbeidsmarkt in Holland Rijnland. Het aantal WW-uitkeringen daalt weliswaar weer, maar is in vergelijking met het pre-coronatijdperk flink toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal vacatures gedaald. Die twee bewegingen maken de spanning op de regionale arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’. De situatie verschilt...

echter per beroepsklasse en -niveau. Voor creatieve & taalkundige beroepen was de arbeidsmarkt ‘zeer ruim’. Bij agrarische beroepen, ICT beroepen, technische beroepen, transport & logistiek beroepen en zorg & welzijn beroepen heerst echter nog steeds krapte. De arbeidsmarkt is op lagere beroepsniveaus ruimer dan op hogere.

“De spanning op de arbeidsmarkt is niet op alle beroepsniveaus gelijk. Hoe hoger het beroepsniveau, des te kleiner in veel regio’s de daling van het aantal vacatures en stijging van het aantal WW-uitkeringen. In algemene zin geldt daardoor dat er op de hogere beroepsniveaus nog steeds sprake is van krapte. Aan de basis wordt de arbeidsmarkt echter ruimer. Er is dus een tweedeling zichtbaar.

Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) laat een vergelijkbare trend zien. De coronacrisis heeft beroepen die gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit, sociale vaardigheden en beroepsspecifieke kennis, minder geraakt,” aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Eind augustus 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland in totaal 7.836 WW-uitkeringen. Dat waren er 189 minder dan een maand eerder, een afname van 2,4%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3%. Jongeren hadden een groot aandeel in de regionale daling van het aantal WW-uitkeringen. In de leeftijdscategorie tot 27 jaar bedroeg de afname ten opzichte van juli in Holland Rijnland 12,2%.

Dit heeft onder meer te maken met het feit dat jongeren die in de eerste maanden van de coronacrisis hun baan verloren maar kort recht hebben op WW. Zij stromen nu uit de WW, ook als ze nog geen nieuwe baan hebben gevonden. Ten opzichte van augustus 2019 zien we overigens met +180% nog steeds een zeer forse stijging in het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar.

In totaal groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland op jaarbasis met 24,7%. Dit stijgingspercentage ligt iets boven het Nederlands gemiddelde van 23,3%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde naar 2,6%. Dit cijfer blijft daarmee ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,1%.

Minder krapte op de regionale arbeidsmarkt
Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is in Holland Rijnland sinds het begin van de coronacrisis toegenomen. Tegelijkertijd waren er door de crisis minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 stond er in de regio een vijfde minder vacatures open dan een jaar eerder (-21%).

Mede daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af en is er in Holland Rijnland nu sprake van ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod min of meer in evenwicht zijn. Een jaar eerder kreeg de regionale arbeidsmarkt nog de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

Grote verschillen in arbeidsmarktspanning tussen beroepsklassen
De coronacrisis heeft niet op alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor creatieve & taalkundige beroepen geldt in Holland Rijnland volgens gegevens over het tweede kwartaal van 2020 bijvoorbeeld inmiddels als ‘zeer ruim’. Het aantal WW-uitkeringen in dit soort beroepen, die we veel tegenkomen in de zwaar getroffen culturele sector, is sinds de start van de coronacrisis fors toegenomen. Het aantal vacatures nam daarentegen juist af.

Anders is het voor agrarische beroepen, ICT beroepen, technische beroepen, transport & logistiek beroepen en zorg & welzijn beroepen. De krapte in deze beroepsklassen houdt aan. Zo bestaat er in Holland Rijnland bijvoorbeeld nog steeds een (soms groot) tekort aan hoveniers, ontwerpers en analisten ICT-systemen, helpdeskmedewerkers en –gebruikersondersteuners, applicatie- en webprogrammeurs, diverse soorten monteurs, elektriciens, timmerlieden, loodgieters, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden ig en verpleegkundigen.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.