Datum: 23-09-2020 - 10:38
14
sep
'20
Woningstichting Padua 'weet van wanten' in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Woningstichting Padua

Woningstichting Padua 'weet van wanten'.

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft samen met haar huurders, maatschappelijke partners en de eigen medewerkers de uitdagingen voor de komende jaren op een rij gezet. Niet alleen die uitdagingen maar ook hoe ze worden aangegaan staan beschreven in het Ondernemingsplan 2020-2024, dat de alles zeggende titel ‘Van wanten weten’ meekreeg...

 

Met het Ondernemingsplan wordt deels voortgebouwd op de resultaten die door de sociale huisvester voor huishoudens met lage en midden inkomens in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk zijn behaald. Maar er worden ook tal van nieuwe wegen ingeslagen. Zo staat niet meer het in stand houden van de omvang van de circa 2.000 sociale woningen centraal maar wordt er, vanwege de druk op de woningmarkt, ingezet op de bouw van 700 woningen tot 2030.

Daarvan zijn er 450 bestemd voor de lage inkomens en 250 voor de lage midden inkomens. De woningstichting blijft actief op zoek naar geschikte locaties om die nieuwbouwwoningen neer te zetten en werkt daarin nauw samen met de gemeente Noordwijk.

Verduurzaming van de eigen woningvoorraad en het realiseren van een prettige leefomgeving staan al lang hoog op de aandachtslijst van Padua. Op die ingeslagen weg wordt voortgegaan met onder meer het plaatsen van een groeiend aantal zonnepanelen. Voor 2024 worden minimaal twee innovaties in het beheer en onderhoud, circulariteit en verduurzamingsconcepten toegevoegd.

Extra aandacht zal de komende jaren worden besteed aan de veranderende woonvraag. Padua neemt het voortouw voor een voortdurend onderzoek naar de woonvoorkeuren van haar (toekomstige) huurders. Want de vraag verandert door onder meer 1-persoonshuishoudens, de wens om langer zelfstandig thuis wonen, groepen die met elkaar een huishouden willen draaien en de vraag naar woningen voor kort en wat langer verblijf.

Tot 2030 willen we zeker op vijf plekken een bijzondere woonvorm (flexwonen, hofjes, collectief wonen) of dito contractvorm realiseren. Voor huurders die een vorm van zorg nodig hebben wil Padua een open oog en oor blijven houden. De woningstichting zet zich in om voor alle (toekomstige) huurders bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op de manier die zij wensen.

In het verlengde daarvan wordt continu gewerkt aan een dienstverlening op maat. Dat vergt ook een meebewegende eigen organisatie met medewerkers die door persoonlijke ontwikkeling en met inzet van een strategische personeelsplanning de uitdagingen in de komende jaren aan kunnen en willen aangaan.

Padua werkt nauw samen met de gemeente en met andere betrokken personen en organisaties, waaronder de stichting Huurdersbelangen waarmee nieuwe vormen van participatie worden aangegaan. Ook is Padua actief aanwezig in lokale en regionale netwerken.

Aan het ondernemingsplan wordt jaarlijks een actieplan opgehangen waarin concreet staat wat er in dat jaar gerealiseerd gaat worden. Daarin staan ook minimaal twee wijkschouwen die uitgevoerd worden met onder meer de huurders en de gemeente.

Voor meer informatie over het ondernemingsplan 2020-2024: www.ws-padua.nl.