13
sep
'20
Waar kunnen we toch al die carnavalsfoto's en filmpjes vinden in Noordwijkerhout en Kokkerhout  en De Zilk? (update > konijnen- en katverbranding)
Geschreven door CV De Kaninefaaten

Richard van den Berg neemt voorzittershamer Kaninefaaten over van Frits Warmerdam.

Na 6,5 jaar voorzitterschap heeft Frits Warmerdam tijdens de ledenvergadering van 11 september afscheid genomen als voorzitter van C.V. De Kaninefaaten. Hij nam indertijd de hamer over van Sjaak van den Berg die een stap maakte naar de lokale politiek. Nu draagt hij de voorzittershamer over aan Richard van den Berg. Frits kan terugkijken op een mooie periode...

met voor de vereniging vele hoogtepunten en een paar droevige momenten. Het hoogtepunt was ongetwijfeld het 5 x 11 jubileumjaar. Maar natuurlijk de normale carnavalsfeesten die elk jaar voor jong en oud tot een goed einde kwamen maken hem trots. De nieuwe privacy wetgeving en de toekomst van De Schelft waren dossiers waar Frits en zijn kompanen veel energie in staken.

De toekomst van het Kokkerhoutse carnaval ging (en blijft) Frits nauw aan het hart gaan. Minder leuke momenten waren het overlijden van enkele mastondanten van de vereniging. De Kaninefaaten danken Frits, tevens oud Prins Primeur, voor zijn bevlogen en daadkrachtige tijd als voorzitter en wensen zijn opvolger Richard heel veel succes en plezier toe.