Datum: 23-09-2020 - 12:47
11
sep
'20
CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2 in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie

College beantwoordt vervolgvragen CDA over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2.

Fractie CDA: Het college heeft op 20 augustus onze schriftelijke vragen beantwoord die wij op 26-07-2020 hebben gesteld over diverse zaken rondom het parkje in de wijk Mossenest 2. Wij zijn blij dat er extra aandacht komt voor dit specifieke gebied op het gebied van hondenpoep en overlast. Toch hebben wij als CDA nog enkele aanvullende vragen:....

en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Is er contact geweest vanuit de gemeente en/of politie met de omwonenden van dit parkje? Zo ja, wat was de conclusie op basis van deze contacten? Zo nee, waarom (nog) niet? Is er eventueel bereidheid om alsnog contact op te nemen met de buurtbewoners?

Antwoord:
Ja, er is door de politie contact opgenomen met een aantal bewoners in samenspraak met de gemeente. De conclusie van de eerste gesprekken is dat er incidenteel sprake is van overlast in de weekenden. Overlast uit zich o.a. in de vorm van hangende jongeren in de avond/nacht.

De bewoners vonden het prettig dat er contact met hen is opgenomen en dat de klachten serieus worden genomen. Mochten er nog bewoners zijn die graag in gesprek gaan met gemeente/politie over deze kwestie kunnen zij zich melden via gemeentenoordwiik.nl.

Vraag 2.
Bij onze vorige vragen over dit onderwerp hebben wij het gehad over overlast door jongeren. In de beantwoording geeft het college aan dat er boa’s en jongerenwerkers zijn gaan kijken in het parkje. Is er door de boa’s en jongerenwerkers ook in de avond en nacht gecontroleerd? Bewoners geven namelijk aan vooral op deze tijden last te hebben en niet van jeugd t/m 11 jaar.

Antwoord:
Nee, er is door jongerenwerkers en de boa's niet in de nacht gecontroleerd, wel in de late avonduren.

Vraag 3.
De beantwoording over de mogelijkheid van het plaatsen hekjes rondom de sloot of rondom het speelgedeelte in dit parkje vinden wij erg teleurstellend. Natuurlijk moet er toezicht zijn op jonge kinderen maar de kans op ongelukken is te verkleinen door hekjes of bosschages (bijvoorbeeld een duidelijke heg). In andere wijken zijn bij sloten vaak wel hekjes of bosschages te vinden. Kan het college aangeven wat de criteria zijn om wel of geen hekjes te plaatsen?

Antwoord:
Er zijn geen vastgestelde algemene criteria waaraan getoetst wordt. De betreffende beheerder weegt per locatie de nut en noodzaak van bosschages of hekjes af. In dit specifieke voorbeeld zijn de volgende overwegingen aan de orde. Er is sprake van een flauwe oever en ondiep water. Dat betekent dat (grotere) kinderen zelf uit het water kunnen lopen.

Tegelijkertijd zorgt de natuurlijke oever ervoor dat grotere kinderen met en bij het water kunnen leren en spelen en op avontuur kunnen gaan. Er zijn bovendien geen speeltoestellen voor kleinere kinderen aan het water geplaatst, omdat er een voetpad tussen ligt. Kleinere kinderen worden geacht begeleid te worden door een volwassene.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.