Datum: 08-06-2023 - 23:46

 

04
sep
'20
PUUR stelt vragen aan college over: Aanvullende overheid-compensatie voor culturele- en vrijwilligersorganisaties jeugd in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan college over: Aanvullende overheid-compensatie voor culturele- en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Fractie PUUR: De gevolgen van de coronacrisis komen steeds beter in beeld, ook de financiële. Naast de lokale ondersteuning (zoals in Noordwijk), draagt ook de centrale overheid daarin bij. Op 31 augustus is door minister Ollongren een brief verstuurd aan de kamer met een aanvullende pakket financiële compensaties...

Naast bekende zaken als gemeentelijk inkomstenderving en ondersteuning van gemeentelijke regelingen, zijn er nu ook extra compensaties voor lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting / speeltuin) en buurt- en dorpshuizen.

Vraag 1.
Noordwijk kent ook een ruim aantal culturele- en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd, speeltuinen en scouting alsmede buurt- en dorpshuizen. Deze worden specifiek genoemd in het laatste aanvullende compensatiepakket. Heeft u al geïnventariseerd, of bent u concreet op de hoogte, welke financiële noden er binnen deze groepen zijn binnen Noordwijk? Indien niet, hoe voortvarend kunt u de potentiële nood alsnog in kaart brengen en toezeggen?

Vraag 2.
In totaal is er door Den Haag nu 1,5 miljard compensaties toegezegd aan mede-overheden waaronder gemeenten. Hoe concreet en voortvarend is de gemeente Noordwijk nu met deze aangekondigde compensaties, buiten de compensaties voor gemeentelijke inkomstenderving, aan de slag gegaan? Welke compensaties zijn er al doorgeleid e/o toegezegd aan andere lokale organisaties, instellingen en (sport)verenigingen?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Namens de fractie PUUR, Toon van Tol