Datum: 25-06-2021 - 10:15

27
aug
'20
Harmonisatie Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen: Erepenning, Verdiende trots en nieuw is het Jeugdlintje in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Harmonisatie Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen: Erepenning, Verdiende trots en nieuw is het Jeugdlintje.

Het college doet een raadsvoorstel waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met de 'Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Noordwijk 2020' en daarbij de verordening van het instellen, verlenen en uitreiken van de 'Erepenning der gemeente Noordwijk’ en van de 'Erepenning der gemeente Noordwijkerhout’ in te trekken.....

Vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijkerhout en gemeente Noordwijk per 1 januari 2019 is afgesproken om de bestaande gemeentelijke regelingen voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen te harmoniseren en aan te vullen. In de nieuwe 'verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020’ wordt een onderscheiding voor de jeugd toegevoegd aan het gemeentelijk decoratiestelsel.

Met de ‘Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Noordwijk 2020’ zal de gemeente Noordwijk iedereen, van jong tot oud, die een bijzondere prestatie leveren of hebben geleverd stimuleren en waarderen. Door de bestaande verordeningen in te trekken en in te stemmen met de ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020‘ krijgt de gemeente Noordwijk een volledige en duidelijke verordening.

Het jeugdlintje past door het vaststellen van criteria in de lijn van onderscheidingen. Daarom wordt voorgesteld het instellen en de toekenning van het jeugdlintje in dezelfde verordening te regelen. In de nieuwe verordening wordt uitgebreider stilgestaan bij de voordracht, de uitreiking, de registratie en intrekking van de onderscheidingen.

Erepenning
1. De erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen vanaf 18 jaar die al dan niet in de gemeente Noordwijk wonen en die zich voor de gemeente Noordwijk op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

2. De verdiensten moeten nog voortduren of minder dan een jaar geleden zijn geëindigd. 

Verdiende Trots
1. De Verdiende Trots kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen vanaf 18 jaar die al dan niet in de gemeente Noordwijk wonen en aan organisaties, die:
A. Zich in vrijwillig verband een geruime tijd op maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gemeente Noordwijk. Deze verdiensten moeten minimaal 5 jaar hebben geduurd voor minimaal 6 uur per week.
B. Een bijzondere prestatie hebben behaald op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied.
C. Een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht ten behoeve van mensen of dieren.

2. De verdiensten nog voortduren of minder dan een jaar geleden zijn geëindigd.

Jeugdlintje
1. Het jeugdlintje kan door het college van burgemeester en wethouders als blijk van waardering worden toegekend aan kinderen en jongeren die in Noordwijk woonachtig of actief zijn geweest en maximaal 17 jaar zijn.

2. Het jeugdlintje wordt uitgereikt wanneer:
A. Iemand een bijzondere prestatie of heldhaftige daad heeft verricht;
B. Iemand zich langdurig en belangeloos heeft ingezet voor een maatschappelijk doel;
C. Iemand langdurig en belangeloos hulp biedt aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;
D. Iemand een bijzondere landelijke of internationale prijs heeft gewonnen;
E. De geleverde activiteit of prestatie niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor de Verordening Gemeenschappelijke Onderscheidingen 2020.