Datum: 22-10-2021 - 05:08
26
aug
'20
College doet raadsvoorstel harmonisatie starterslening in Noordwijkerhout en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College doet raadsvoorstel harmonisatie starterslening.

De voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hadden beide een regeling voor startersleningen met verschillende voorwaarden en in dat kader moest er nog harmonisatie plaatsvinden. Het college van B&W doet hiervoor nu een raadsvoorstel welke in september behandeld zal gaan worden. Maar ook de situatie op de woningmarkt en het prijsniveau....

van de woningen vragen om een actualisatie van de regeling. Bij de harmonisatie en actualisatie van de regeling is ook de motie ‘Helpende hand voor starters’ (raadsvergadering 8 juli 2020) meegenomen. Met de nieuwe verordening Starterslening Noordwijk 2020 komt er één verordening voor de nieuwe gemeente Noordwijk en gelden voor alle Noordwijkse koopstarters dezelfde voorwaarden.

Het doel van de starterslening is om zo veel mogelijk Noordwijkse koopstarters toe te laten treden tot de Noordwijkse woningmarkt en een steuntje in de rug te bieden bij de aankoop van een eerste koopwoning. Daarbij is het van belang de financiële middelen zo optimaal en efficiënt mogelijk in te zetten voor een zo breed mogelijke groep koopstarters.

De regeling Starterslening is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Sinds het in werking treden van de regeling heeft de raad in totaal een bedrag van € 2.850.000 (Noordwijk) en € 1.200.000 (Noordwijkerhout) beschikbaar gesteld. Het is een revolverend fonds, door aflossing en rentebetalingen worden de bedragen teruggestort in het fonds en kunnen hiermee nieuwe leningen worden verstrekt.

Sinds de inwerkingtreding van de regelingen in 2010 zijn 206 startersleningen verstrekt, waarvan 145 in voormalig Noordwijk en 61 in voormalig Noordwijkerhout. Op dit moment bedraagt het saldo bij SVn ruim 1,6 miljoen euro (juli 2020). Aanvullend is door voormalig gemeente Noordwijk een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld (raadsbesluit van 17 december 2015). Het huidige beschikbare budget voor startersleningen bedraagt in totaal bijna 2 miljoen euro.

Klik hier voor het volledige raadsvoorstel en hieronder ziet de verschillen tussen de oude en nieuwe verordeningen starterslening.