Datum: 25-06-2021 - 15:02

25
aug
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Straatverlichting en veiligheid Anemoonweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Straatverlichting en veiligheid Anemoonweg.

Van bewoners van de Duinrand in Noordwijkerhout ontving de fractie van Bruisend Noordwijk een bericht met betrekking tot beheer en onderhoud van de Anemoonweg in Noordwijkerhout. De bewoners willen aandacht voor de huidige situatie op de Anemoonweg op het BAVO-terrein. Deze weg leidt van de Victoriberg naar de verdunnerswijk van Stichting Raamwerk...

Velen, waaronder cliënten, begeleiders, personeel en bewoners maken dagelijks veelvuldig gebruik van deze weg. Ook taxi, vervoerbusjes e.d. rijden hier dagelijks en ook ’s avonds, af en aan. Sinds de projectontwikkelaar van start is gegaan met de ontwikkeling van het BAVO-terrein, is de straatverlichting op de Anemoonweg kapot. 

De bewoners hebben als buurtvereniging van de verdunnerswijk diverse contacten gehad met achtereenvolgens de gemeente (die antwoordt: het is geen openbare weg) Raamwerk (zij hebben veelvuldig de projectontwikkelaar gevraagd om hier iets aan te doen) en de projectontwikkelaar heeft aangegeven dat men daar mee bezig is maar na zes maanden zit men aldaar nog steeds in het donker.

Door werkzaamheden en het af en aan rijden van zwaar vrachtverkeer zijn er op diverse plekken beschadigingen in wegdek en voetpaden ontstaan welke de veiligheid niet bevorderen; aldus de bewoners. 

Kennelijk zijn de bewoners ten einde raad en maken zij zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid, met name nu er ook gebruik van gemaakt wordt door kwetsbare bewoners. In dat licht zou de fractie van Bruisend Noordwijk graag duidelijkheid willen verkrijgen over beheer en onderhoud met betrekking tot voor het openbaar verkeer openstaande wegen, zowel voor wat betreft strekking en reikwijdte van de Wegenverkeerswet als de Wegenwet.

Gezien de snelle voltooiing van de woningbouw op het Landgoed Sancta Maria en soortelijke problematiek, wil onze fractie ook daar enkele vragen aan wijden. Binnen bovenvermeld kader hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1.
Wie is eigenaar, beheerder en/of onderhoudsplichtige voor de Anemoonweg?

Vraag 2.
Welke afspraken zijn gemaakt met de projectontwikkelaar over de Anemoonweg met betrekking tot overdracht en staat van onderhoud, zoals het functioneren van de openbare verlichting?

Vraag 3.
Is het juist, dat door of namens de gemeente is gecommuniceerd, dat er geen sprake is van een openbare weg?

Vraag 4.
Wanneer zal er overdracht plaats vinden van het wegennet op het terrein van Landgoed Sancta Maria?

Vraag 5.
Zal er vanaf overdracht van het wegennet ook sprake zijn van 24/7 openbaarheid?

Vraag 6.
Zo ja, zal deze openbaarheid zich dan ook richten tot fietsverkeer van en naar de zuidelijke toegang van het terrein?

Vraag 7.
Zo ja, zal de openbaarheid zich dan ook richten tot het (overig) verkeer van en naar de noordelijke toegang van het terrein?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk