24
aug
'20
CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2 in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie

CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2.

Fractie CDA: Het college heeft op 20 augustus onze schriftelijke vragen beantwoord die wij op 26-07-2020 hebben gesteld over diverse zaken rondom het parkje in de wijk Mossenest 2. Wij zijn blij dat er extra aandacht komt voor dit specifieke gebied op het gebied van hondenpoep en overlast. Toch hebben wij als CDA nog enkele aanvullende vragen:....

Vragen CDA-fractie:

Vraag 1.
Is er contact geweest vanuit de gemeente en/of politie met de omwonenden van dit parkje? Zo ja, wat was de conclusie op basis van deze contacten? Zo nee, waarom (nog) niet? Is er eventueel bereidheid om alsnog contact op te nemen met de buurtbewoners?

Vraag 2.
Bij onze vorige vragen over dit onderwerp hebben wij het gehad over overlast door jongeren. In de beantwoording geeft het college aan dat er boa’s en jongerenwerkers zijn gaan kijken in het parkje. Is er door de boa’s en jongerenwerkers ook in de avond en nacht gecontroleerd? Bewoners geven namelijk aan vooral op deze tijden last te hebben en niet van jeugd t/m 11 jaar..

Vraag 3.
De beantwoording over de mogelijkheid van het plaatsen hekjes rondom de sloot of rondom het speelgedeelte in dit parkje vinden wij erg teleurstellend. Natuurlijk moet er toezicht zijn op jonge kinderen maar de kans op ongelukken is te verkleinen door hekjes of bosschages (bijvoorbeeld een duidelijke heg). In andere wijken zijn bij sloten vaak wel hekjes of bosschages te vinden. Kan het college aangeven wat de criteria zijn om wel of geen hekjes te plaatsen?

Vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde