Datum: 25-06-2021 - 16:00

22
aug
'20
College vraagt provincie om standpunt betreffende toekomstige zandwinning Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College vraagt provincie om standpunt betreffende toekomstige zandwinning Oosterduinse Meer.

De toenmalige gemeente Noordwijkerhout is in 2017 met de provincie Zuid-Holland overeengekomen om het beheer en onderhoud van de 14 hectare grond aan de westkant van het Oosterduinse Meer van de provincie over te nemen. De provincie zou tot en met 2020, de duur van de overeenkomst, jaarlijks een bedrag aan de gemeente overmaken als vergoeding voor de te maken kosten....

De provincie ging er destijds in principe al vanuit dat in deze overeenkomst-periode het eigendom van de westelijke gronden van het meer overgenomen zou worden door de gemeente Noordwijkerhout. De grond aan de oostkant het Oosterduinse Meer en het meer zelf zijn eigendom van Xella van de Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden. In mei 2018 sloot de gemeente Noordwijkerhout met Xella nog een overeenkomst over de toekomst van het Oosterduinse Meer.

De provincie Zuid-Holland heeft nu bij de gemeente Noordwijk aangegeven dat ze haar gronden wil verkopen aan de gemeente. Maar het college wil daar nog geen besluit over nemen omdat men eerst wil weten hoe de provincie denkt over een mogelijke herstart van de productie van zandwinning in het gebied. De huidige afspraken bieden hiervoor de ruimte maar het college en de gemeenteraad moeten zich daar ook nog over buigen of men dat wel wil.

Xella heeft hiertoe wel een verzoek ingediend bij de provincie om de zandwinning op termijn (na 2030) te mogen hervatten. Evenals Xella heeft de gemeente om meerdere redenen belang bij een door de provincie bestuurlijk ondersteund standpunt ten aanzien van het vraagstuk. Het college heeft onlangs een brief aan de provincie gestuurd waarin de provincie om een standpunt wordt gevraagd voordat men tot een eventuele aankoop van gronden gaat.

Luchtfoto BON.