Datum: 06-03-2021 - 05:38

21
aug
'20
Update: coronanieuws en nieuwe coronacijfers (3) Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen coronacrisis.

Loco-burgemeester Sjaak van den Berg heeft de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk afgelopen week geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis met een brief. Hij bespreekt hier de ontwikkelingen in Noordwijk en de Veiligheidsregio Hollands Midden....

 

Lees de brief van loco burgemeester Sjaak van den Berg.

Horeca
In de afgelopen periode van versoepelingen en recente verscherpingen ligt de verantwoordelijkheid voor naleving van de 1,5 meter en zittend horecabezoek bij onze inwoners, gasten en gastheren. De gemeente onderhoudt nauwe contacten met de ondernemers en horeca. Uit die contacten blijkt dat de horeca en ondernemers samen met de gemeente een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor een goede gang van zaken.

Handhaving en ingrijpen
Helaas heeft de gemeente, op een enkele uitzondering na, stevig moeten acteren met het opleggen van een dwangsom. Handhavend wordt sterk ingezet op uitleg (wat soms wel steeds moeilijker wordt) en aanspreken. Handhaving heeft evenwel geen invloed op alles wat 'achter de voordeur' plaatsvindt. Uit de cijfers blijkt de huiselijke kring een grote bron van besmettingen te zijn.

Drukte monitoren
Via permanent toezicht monitoren we de drukte in de winkelstraten en aan de kust. De kust was met het mooie weer erg in trek, waardoor er grote drukte ontstond. Toch was deze drukte beheersbaar. Zodra de parkeerterreinen vol raakten, werden berichten verstuurd om de drukte in Noordwijk te mijden. Op de stranden is het een komen en gaan van mensen. De afstanden tussen groepen werden over het algemeen redelijk goed in acht genomen.

Op het strand
Er is geen inzicht in de samenstelling van de groepen op het strand, wel het beeld dat groepen soms groot waren en de afstanden niet altijd in acht zijn genomen. Bij strandopritten is toegezien op bereikbaarheid voor hulpdiensten en mensen zijn geattendeerd op alternatieve stallingsplekken. Op sommige momenten werden hulpverleningswerkzaamheden op het strand bemoeilijkt door de grote drukte. Uitrukken op zee verliepen goed maar bij hulpverlening op het strand zèlf, werden door bepaalde groepen badgasten de afstanden ten opzichte van de reddingswerkers en hulpverleners vaak niet in acht genomen en was het voor strandvoertuigen bij topdrukte soms moeilijk om er doorheen te komen.

Complimenten voor organisaties en ondernemers
Een compliment is er voor de inwoners, organisaties en ondernemers in Noordwijk die ondanks het letterlijke en figuurlijke gevaar van oververhitting het hoofd koel hebben gehouden. Ook een compliment voor de crisisfunctionarissen in de Veiligheidsregio en in onze eigen organisatie voor hun paraatheid en bijstand.

Blijf Alert
Er zijn nog enkele vakantieweken te gaan en Noordwijk zal bij mooi weer ook in de najaar periode in trek zijn. De gemeente is zich bewust welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt voor de volksgezondheid. De vakantie is nog niet voorbij en er ligt nog steeds de dreiging van een tweede golf op de loer, dus we zullen het op deze manier waarschijnlijk nog een tijd moeten volhouden. Daarom des te belangrijker: blijf 1,5m afstand houden, ook in gezelschap, laat je testen bij (milde) klachten en geef gehoor aan quarantaine advies.

Clusterbesmettingen in de regio
In de regio zijn een aantal clusterbesmettingen geweest. Gelukkig nog niet in Noordwijk, maar dat zou op elk moment kunnen gebeuren. Elk cluster kent zijn eigen dynamiek, problematiek en aanpak. Bij een cluster zal de GGD altijd contact op nemen met de betreffende gemeente. Het contactonderzoek is zeer belangrijk om mensen gericht op hun verantwoordelijkheid te kunnen wijzen.

10e noodverordening
De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft per 10 augustus 2020 de '10e noodverordening COVID-19' vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de voorzitter van de Veiligheidsregio ruimte van het kabinet om op lokaal of regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie in (een van) de gemeenten in de Veiligheidsregio daarom vraagt. In deze noodverordening worden de maatregelen op sommige onderdelen verscherpt en krijgt het lokale bestuur bevoegdheden om in te zetten bij lokale corona-uitbraken.