Datum: 25-06-2021 - 15:28

21
aug
'20
Geen huisvesting van arbeidsmigranten in voormalige bedrijfswoning Houtvesterslaantje, college trekt verleende omgevingsvergunning alsnog in in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College moet opnieuw een verleende omgevingsvergunning, huisvesting van arbeidsmigranten, intrekken.

Op 4 oktober 2019 werd het besluit gepubliceerd van het afgeven van een omgevingsvergunning voor het huisvesten van negen arbeidsmigranten in een voormalige bedrijfswoning op het perceel Houtvesterslaantje in Noordwijkerhout. (zie foto) Tegen het afgeven van deze vergunning werd destijds bezwaar gemaakt, het bezwaarschrift werd bekeken door....

Regionale Commissie Bezwaarschriften en zij constateerde dat de verleende omgevingsvergunning een gebrek vertoonde. Hiermee werd het bezwaar gegrond verklaard en na onderzoek door het college blijkt dat dit gebrek (niet bekend welke) ook niet binnen de procedure hersteld kan worden.

Het gevolg hiervan is dat besluit waarbij vergunning is verleend moet worden herroepen en de aanvraag voor de huisvesting van negen arbeidsmigranten alsnog geweigerd zal gaan worden. In maart van dit jaar werd ook al een verleende omgevingsvergunning na bezwaren ingetrokken, dit betrof toen de aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de oude bollenschuur op de Langevelderweg.

Foto Google-Maps