21
aug
'20
Leeweg (langs N206) en fietspad Gooweg Noordwijk/Noordwijkerhout krijgen straatverlichting.
Geschreven door Redactie BON

Leeweg (langs N206) en fietspad Gooweg krijgen straatverlichting.

Het college heeft onlangs ingestemd met het uitvoeren van de motie van het CDA, die ingediend en aangenomen werd tijdens de begroting 2020 op 5 november 2019, betreffende het verlichten van het fietspad langs de Gooweg vanaf de Northgodreef tot de rotonde Leeuwenhorst. Tevens gaat ook het gedeelte van de Leeweg (langs de N206) tussen de “oude” grens tussen Noordwijk en de aansluiting...

Bronsgeesterweg (Noordwijkerhout) verlicht worden. De fractie van het CDA riep destijds het college op om het verbindende fietspad tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, de Gooweg, in zijn geheel te voorzien van 'slimme' verlichting om zodoende de veiligheid dan wel het gevoel hiervan te vergroten. En daar wordt nu, en zelfs meer zie verlichting Leeweg, door het college gehoor aangegeven en ten uitvoer gebracht.

De gemeenteraad krijgt binnenkort voorstel van het college om een investeringskrediet in 2020 ter beschikking te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het budget onvoorzien structureel.

Foto's Google-Maps