Datum: 31-03-2023 - 18:03
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

20
aug
'20
Aantal WW-uitkeringen Holland Rijnland t/m juli 29% toegenomen, stijging in Noordwijk het laagst. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Aantal WW-uitkeringen Holland Rijnland t/m juli 29% toegenomen, stijging in Noordwijk het laagst. (cijfers per gemeente)

Na een uitzonderlijk sterke stijging in april en een wat meer gematigde toename in mei, stabiliseert in juni en juli het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland. In juli was sprake van 0,9% groei. De instroom in de WW is over de afgelopen 3 maanden flink opgelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de uitstroom naar werk daalde. UWV brengt in beeld...

voor welke beroepen sinds het uitbreken van de coronacrisis nog steeds krapte heerst. Eind juli 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland 8.025 WW-uitkeringen, een stijging van 75 (oftewel 0,9%) ten opzichte van juni. Landelijk nam het aantal uitkeringen toe met 0,1%. 

In vergelijking met juli 2019 is sprake van een veel forsere stijging; 29,1% in de regio en 28,6% voor Nederland als geheel. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, blijft met 2,7% nog steeds ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,2%.

Minder WW-uitkeringen beëindigd door werk
De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het aantal lopende WW-uitkeringen. Elke maand worden nieuwe WW-uitkeringen toegekend (instroom) en eindigen lopende uitkeringen (uitstroom). De afgelopen drie maanden verstrekte UWV in Holland Rijnland 3.155 nieuwe WW-uitkeringen, 67% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tegelijkertijd nam in 2020 het aantal beëindigde WW-uitkeringen in deze maanden met 14% toe ten opzichte van vorig jaar. Van de 2.782 beëindigde WW-uitkeringen in mei tot en met juli 2020 gold in ongeveer vier op de tien gevallen dat de uitkering werd beëindigd wegens werk. Een jaar eerder was dat nog ruim de helft.

Kansen in onder meer bouw, techniek, ICT en zorg
Door de coronacrisis is het aantal vacatures de afgelopen maanden afgenomen. Toch zijn er nog steeds tal van beroepen waarvoor werkgevers maar moeilijk geschikt personeel kunnen vinden. Deze beroepen vinden we vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Maar ook in het groen en op financieel-juridisch gebied liggen kansen voor werkzoekenden. Het UWV-rapport ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ schetst welke functies momenteel goede kansen op werk bieden.

Voor mbo-geschoolden bestaan vooral in de zorg en techniek moeilijk vervulbare vacatures, maar ook hoveniers zijn schaars. Op hbo- en wo-niveau liggen kansen in de financiële richting, ICT, onderwijs en openbaar bestuur. Functies in de horeca, verkoop, schoonmaak, beveiliging en transport & logistiek behoren op dit moment niet meer tot de meest kansrijke beroepen.

Tot de minst kansrijke beroepen behoren onder andere baliemedewerkers bankbedrijf, administratief medewerkers, ondersteunend secretarieel medewerkers, activiteitenbegeleiders en grafisch vormgevers. Werkzoekenden in deze beroepen hadden het eerder al lastig, maar door de coronacrisis zijn de kansen op werk verder afgenomen.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.