Datum: 27-01-2021 - 01:56

18
aug
'20
Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg).

Het is geen nieuw verhaal: de kruising Leidsevaart met de N443 ('s-Gravendamseweg) bij Piet Gijs zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Het is voor fietsers en voor automobilisten erg onoverzichtelijk. Automobilisten zien fietsers niet aankomen en blokkeren soms het fietspad. Fietsers zien ook auto’s niet aankomen en dit zorgt dus voor onveilige situaties. Deze situatie...

is al vaak besproken en ook al vaak aangekaart bij de provincie, helaas zonder resultaat. In 2018 heeft het CDA tijdens een onderzoek over verkeersonveilige situaties deze plek ook aangekaart. Wij beseffen dat de oplossing niet simpel is maar hebben toch een aantal vragen over deze situatie. Ook hebben wij een aantal vragen over de verkeerssituatie op de Leidsevaart tussen Piet Gijs en Noordwijk.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van het rapport van het CDA met verkeersonveilige situaties uit 2018?

Vraag 2.
Kan het college aangeven of er contact is geweest met de provincie Zuid-Holland over de kruising Leidsevaart en N443? Zo ja, wat heeft de provincie aangegeven? Zo nee, wil het college dit dan alsnog z.s.m. doen?

Vraag 3.
Is er binnen de gemeente nagedacht over een mogelijke oplossing? En is er een mogelijke oplossing gevonden?

Vraag 4.
Het eerste stuk van de Leidsevaart vanaf Piet Gijs richting Noordwijk is een 30 kilometer zone. Toch horen wij vaak klachten over automobilisten die veel te snel rijden. Zijn er maatregelen te nemen om het verkeer hier te remmen, bijvoorbeeld door middel van drempels?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde