Datum: 29-03-2023 - 12:59
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

17
aug
'20
Lijst Salman stelt vraag aan college over: Bodycam voor BOA’s in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Lijst Salman
Foto's Redactie BON

Lijst Salman stelt vraag aan college over: Bodycam voor BOA’s.

Nadat inwoners en bezoekers van Noordwijk de fractie van Lijst Salman Noordwijk eerder hebben geïnformeerd dat onze BOA‘s in hun ogen de regels (te) strikt hanteren en zij onze BOA‘s daarmee als (te) weinig klantvriendelijk ervaren, heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk in het tweede kwartaal in de debatraad hiervoor aandacht gevraagd. Om hier een reëler...

en duidelijker beeld van te krijgen stellen wij het volgende;

De Noordwijkse BOA’s worden al jaren beticht van weinig klant- en servicegerichtheid en worden, bijvoorbeeld op social media, met regelmaat ‘onder vuur’ genomen én kunnen maar zelden op sympathie van inwoners of bezoekers rekenen. Soms terecht maar wellicht ook onterecht.

Steeds meer gemeenten sturen hun BOA‘s met bodycam de straat op. De bodycam kan de onafhankelijke scheidsrechter zijn, maar de drager moet de camera dan wel bewust die rol geven.

Een bodycam heeft niet alleen een de-escalerend effect, maar kan ook preventief werken én beelden kunnen worden gebruikt als iemand zich heeft misdragen tegen een BOA óf als er een klacht tegen een BOA wordt ingediend.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vraag voor het College van B&W:

Vraag 1.
Kan de gemeente Noordwijk een pilot of proef opstarten voor het gebruik van de bodycam bij BOA‘s?

Fractie Lijst Salman.