Datum: 26-09-2020 - 03:13
11
aug
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Pact van Teylingen (o.a. GOM-woningen) in Noordwijkerhout en Bollenstreek.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: ontwikkelingen Oosterduinse Meer.

Fractie Bruisend Noordwijk: Reeds sinds vele jaren is er sprake van klachten rond de verblijfsfunctie en ontwikkeling van recreatieve activiteiten rond het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout. In tegenstelling tot vele documenten, visies, akkoorden en gesprekken is er nog geen sprake van een merkbare voortgang van in het vooruitzicht gestelde activiteiten of verbetering van de kwaliteit van het zwemwater...

Ik memoreer het volgende:
1. In de maand mei 2018 werd bericht, dat er een nieuwe overeenkomst zou zijn gesloten tussen de gemeente (toen nog Noordwijkerhout) en Xella inzake de toekomst van het Oosterduinse Meer. Dit in vervolg op vele gesprekken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Voor de uitwerking en verdere punten, die in het principeplan zouden moeten worden opgenomen, verwijs ik u naar het betreffende mediabericht op BON. 

2. In uw coalitieakkoord “Betrokken, Helder en Daadkrachtig” lees ik in het hoofdstuk Economie (slechts) het volgende: “Ontwikkeling van het Oosterduinse Meer door meer recreatie aan de west- en zuidoever en aanwas van natuur aan de noord- en oostoever”

3. Gedurende de raadsperiode vanaf 1 januari 2019 tot op heden zijn (bij mijn weten) nog geen zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het Oosterduinse Meer ter sprake gekomen, laat staan dat ik heb gemerkt dat er hieraan door enige portefeuillehouder prioriteit zou zijn toegekend.

Binnen bovenvermeld kader heeft Bruisend Noordwijk de volgende vragen:

Vraag 1.
Welke ontwikkelingen zijn te melden met betrekking tot de verder uitwerking van de met Xella overeengekomen overeenkomst?

Vraag 2.
Welke recreatieve ontwikkeling rond het Oosterduinse Meer heeft het college voor ogen?

Vraag 3.
Wordt daarbij ook gedacht aan extra horeca-faciliteiten en/of recreatievaart?

Vraag 4.
Wordt daarbij ook gedacht aan herontwikkeling en/of renovatie van het Sollasi-terrein?

Vraag 5.
Zijn er inmiddels nadere afspraken gemaakt over de zandwinning?

Vraag 6.
Is er (tijdig) gebruik gemaakt van de door de provincie in het vooruitzicht gesteld subsidie van € 200.000?

Vraag 7.
Welke maatregelen overweegt het college nog om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit en in het bijzonder de bestrijding van blauwalg?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk