Datum: 23-01-2022 - 06:34

04
aug
'20
College wil 'alles op alles' zetten om wachtlijsten weg te werken bij specialistische jeugdhulp in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College wil 'alles op alles' zetten om wachtlijsten weg te werken bij specialistische jeugdhulp.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad van Noordwijk op de hoogte gesteld van het opstellen van het inkoopplan specialistische jeugdhulp, het bijbehorende zorgprogrammaplan en het preventieplan Jeugd. Alles op alles om wachtlijsten weg te werken. Kosten beheersbaar te houden en de kwaliteit van de hulp te borgen....

Meer. Complex en niet meer op te brengen
In de brief aan de gemeenteraad plaatst het Noordwijkse college beide plannen in perspectief. Want “We zien dat de vraag naar jeugdhulp, met name in de omliggende gemeenten, in de afgelopen jaren is gestegen en complexiteit van de hulpvragen toeneemt.” En: “de omliggende gemeenten hebben aangegeven de stijgende kosten van de jeugdhulp niet meer op te kunnen brengen”.

Extra middelen – Extra inspanning
Er is extra geld gekomen. Woensdag 8 juli 2020 werd de herijkte regionale begroting Jeugdhulp 2020 vastgesteld in het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij. Er kwam een extra regionale bijdrage van € 1,3 miljoen, onder de voorwaarde dat een aantal onderwerpen vanuit het zorgprogrammaplan en inkoopplan versneld worden uitgevoerd, zodat de wachtlijsten voor de jeugdhulp niet verder oplopen en cliëntenstops kunnen worden beperkt.

Meer eigen gemeentelijke vrijheid
Daarnaast pleit gemeente Noordwijk voor meer gemeentelijke financiële vrijheid, waardoor er een mogelijkheid ontstaat dat door inzet van gemeentelijk budget kinderen op de wachtlijst toch worden geholpen. “Wij verwachten dat deze gemeentelijke regeling passend zal zijn binnen de huidige gemeentebegroting”, zo meldt het college aan de gemeenteraad.

App na de zomervakantie ingevoerd
“In de raad van 18 februari jl. deelden wij u mee dat we regionaal voornemens waren om een app te ontwikkelen, waarbij de wachtlijsten bij de individuele zorgaanbieders inzichtelijk worden gemaakt. Deze app is verder ontwikkeld en we verwachten dat de app na de zomervakantie door de verschillende toegangen in gebruik kan worden genomen.”

Doorstromen naar de jeugdhulp
“Om de doorstroom naar de jeugdhulp te verbeteren en de instroom van de jeugdhulp op bepaalde onderdelen te beperken, zijn we momenteel aan de slag met het maken van een preventieplan Jeugd. Dit plan sluit aan bij het zorgprogrammaplan Jeugdhulp en is randvoorwaardelijk om de inkoop van de jeugdhulp te doen slagen.”

Lees ook de collegebrief: ‘Stand van zaken Jeugdhulp’
Krijg zicht op wat er speelt. De duidelijke jaarrapportages vertellen het verhaal. Je vindt ze hier.