Datum: 06-08-2020 - 21:17
29
jul
'20
Burgemeester treedt i.v.m. overtreding coronaregels handhavend op tegen 3 horecagelegenheden in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Burgemeester treedt i.v.m. overtreding coronaregels handhavend op tegen 3 horecagelegenheden. (update: kort geding Open Doors en 't Zeepaardje)

Burgemeester Wendy Verkleij heeft in een brief de gemeenteraad op de hoogte gesteld over een drietal handhavingszaken in relatie tot de 9e Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Hollands Midden. In de brief aan de raad deelt de burgemeester mee dat ze heeft besloten om bij 2 horecagelegenheden, te weten Open Doors en 't Zeepaardje....

de nachtontheffing sluitingstijd in te trekken. Ondanks het feit dat betrokken ondernemers vooraf door de burgemeester zijn gewaarschuwd, hebben toezichthoudende ambtenaren en politie, tijdens diverse uitgevoerde controles, overtredingen geconstateerd. Concreet betekent dit dat zowel Open Doors als 't Zeepaardje gedurende alle dagen om 0.00 uur voor al het publiek gesloten dient te zijn en het bijbehorende terras om 23.00 uur.

De derde handhavingszaak heeft volgens de burgemeester betrekking op strandpaviljoen Beach. Op 27 juli 2020 heeft de burgemeester, namens de voorzitter veiligheidsregio Hollands Midden, een last onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de 9e Noodverordening Covid -19 Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit betekent dat wanneer de last niet (geheel) wordt nageleefd, een dwangsom wordt verbeurd. Ook deze betrokken ondernemer is door de burgemeester vooraf gewaarschuwd.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de burgemeester over bovenstaande besluiten geconsulteerd en kan zich hierin vinden. Zoals u wellicht heeft vernomen, is in de gemeente Hillegom een corona cluster geconstateerd. Voor de stand van zaken in gemeente Hillegom verwijst de burgemeester naar de onderstaande twee bijlagen. Dit betekent voor ons allemaal een wake up call nu het aantal besmettingen in Nederland oploopt. Het coronavirus COVlD-19 is niet weg.

Op dit moment is een regionale lockdown niet aan de orde. Wel is van belang dat iedereen zich nauwkeurig aan de maatregelen houdt. De burgemeester geeft in dezelfde brief aan dat ze zal blijven toezien op de naleving van de ge Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Hollands Midden en dat ze optreedt daar waar nodig. Ze blijft de gemeenteraad en daarmee de inwoners uiteraard op de hoogte houden.

Update 29 juli: Open Doors en 't Zeepaardje spannen kort geding aan tegen de gemeente.
Naar aanleiding van het intrekken van de nachtontheffing door burgemeester Wendy Verkleij, wegens het niet opvolgen van de corona maatregelen, hebben de eigenaren van Open Doors en 't Zeepaardje een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Zij zijn het niet eens met de opgelegde maatregel en eisen intrekking van de opgelegde straf. De eigenaar van Open Doors bestrijdt het bericht dat zij zich niet aan de maatregelen hebben gehouden en dat zij ook niet gewaarschuwd zijn vooruitlopend op de intrekking van de nachtontheffing. Op 6 augustus is de zitting.

200728 - Burgemeester Verkleij - Bijlage 1 Brief aan inwoners Hillegom

200728 - Burgemeester Verkleij - Bijlage 2 Mail burgemeester Hillegom