Datum: 28-09-2023 - 00:47
27
jul
'20
CDA-fractie stelt vragen aan college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2 in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie
Foto's Redactie BON

CDA-fractie stelt vragen aan college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2.

Tussen de Hortus, Vergilius en het Castellum in Noordwijkerhout ligt een mooie parkachtige groen speeltuin. Van inwoners krijgen wij opmerkingen over diverse zaken betreffende dit parkje. Zo is er veel overlast van hondenpoep, loslopende honden maar ook van hangjongeren die met name in de nacht veel herrie maken en veel rotzooi achter laten in dit parkje...

De bewoners begrijpen de behoefte van jongeren om ergens te kunnen chillen maar vinden de speeltuin geen geschikte plek hiervoor. De politie geeft niet thuis en geeft aan dat dit geen prioriteit heeft. Jonge kinderen treffen vervolgens een vervuilde speeltuin aan.

Ook is er volgens veel inwoners sprake van een onveilige situatie omdat er rondom de sloot geen hekjes zijn geplaatst. Dat er geen hekjes staan in een kinderrijke wijk als het Mossenest is onbegrijpelijk voor veel inwoners. Het CDA begrijpt de zorgen van de inwoners rondom dit parkje en heeft daarom de volgende vragen:

Vragen:
1. Is het college op de hoogte van de situatie bij dit parkje?

2. Wil het college nadenken over hoe de situatie met betrekking tot loslopend honden en overlast door hondenpoep zou kunnen worden aangepakt en ons daarvan op de hoogte willen houden?

3. Wil het college in overleg treden met de politie en de situatie in dit parkje met betrekking tot overlast door hangjongeren bespreken en ons van dit gesprek op de hoogte brengen?

4. Ziet het college mogelijkheden voor het creëren van een chillplek voor jongeren in Noordwijkerhout? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons daarvan op de hoogte houden?

5. Wil het college onderzoek doen naar de verbetering van de veiligheid van spelende jonge kinderen in dit parkje? Mogelijk door het plaatsen van hekjes lang de sloot of het plaatsen van hekken rondom het gehele speelgedeelte van dit parkje?

Met vriendelijke groet,
namens de CDA-fractie
Sebastiaan Duivenvoorde