26
jul
'20
College doet raadsvoorstel voor de aanleg van glasvezelnetwerk in het buitengebied in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College doet raadsvoorstel voor de aanleg van glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Op 3 juli ondertekenden de wethouders Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk en Teylingen het convenant met GlasDraad Bollenstreek. Bedrijven en bewoners van het buitengebied in de Bollenstreek kunnen binnenkort mogelijk gaan genieten van razendsnel internet, eind augustus start een vraagbundeling in dit gebied. Het college van B&W heeft over dit onderwerp een raadsvoorstel gedaan...

voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Noordwijk.

Met dit project streeft naar de realisatie van snel internet in het buitengebied van Noordwijk door een marktpartij. Bij de voorbereidende belangstellingsregistratie die door de gezamenlijke gemeenten is uitgevoerd, heeft ruimschoots meer dan 50% van de bewoners en bedrijven in het buitengebied aangegeven belangstelling te hebben voor een FttH-glasvezelnetwerk.

Met deze resultaten is een marktpartij gevonden die onder nadere voorwaarden, vast te leggen in een uitvoeringsovereenkomst, de aanleg op zich wil nemen bij voldoende deelnemers die daadwerkelijk een abonnement zullen afnemen. De marktpartij zal daarvoor zelf een vraagbundelingscampagne gaan voeren en bij voldoende betalende deelnemers kan de aanleg daadwerkelijk gaan plaatsvinden.

Wat gaan we daarvoor doen?
* Een gemeente heeft op basis van de Telecomwet geen rol bij de aanleg van netwerken. Dit is voorbehouden aan de markt. Wel kan de gemeente faciliteren dat inwoners en bedrijven geholpen worden bij het clusteren van hun vraag om daarmee de markt te benaderen. Deze rol heeft de gemeente samen met de andere regiogemeenten met succes op zich genomen.
* Om snel internet in het buitengebied te kunnen aanleggen zijn maatwerkafspraken nodig die de aanleg ook economisch haalbaar maken voor een marktpartij, in de vorm van een vergoeding achteraf als gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten door de gemeente, en een eigen bijdrage van deelnemers.
* Alle werkafspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen.
Het gemeentelijke besluit garandeert niet de aanleg van het netwerk. Dat blijft een besluit van de aanleggende partij, op basis van voldoende vraag in het werkgebied. Als het project niet tot stand komt, is geen gemeentelijke bijdrage verschuldigd.

Wat mag het kosten?
* De totale projectkosten voor de aanleg van een FttH-glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Duin- en bollenstreek bedragen naar schatting 12-15 miljoen Euro. Deze investering draagt de marktpartij die het netwerk aanlegt grotendeels zelf.
* Deelnemende bedrijven en inwoners betalen een eenmalige hoge vergoeding voor de aanleg. Bij het behalen van de vereiste deelnamegraad om tot aanleg over te gaan bedraagt de bijdrage aan de investering van deelnemende inwoners en bedrijven in de streek minimaal 4 miljoen Euro.
* De gemeente betaalt bij daadwerkelijke uitvoering van het project een vergoeding als gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten. Deze vergoeding is bepaald op € 126.971,79, op basis van de voor dit project ingeschatte graafwerkzaamheden en aan te sluiten adressen.
* De gemeente ontvangt daarnaast bij daadwerkelijke uitvoering van het project een bedrag als leges- en degeneratiekostenvergoeding. Deze vergoeding bedraagt op basis van de nu bekende gegevens (de legesverordeningen 2020) € 144.769,79.
* De kosten van de gemeente van € 17.798 (de kosten van toezicht tijdens de uitvoering) en de vergoeding van € 126.971,79 aan de aanleggende partij worden uit de hierboven genoemde leges- en degeneratiekostenvergoeding gedekt. Dit alles mits het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Klik hier voor het volledige raadsvoorstel.