Datum: 03-06-2023 - 02:38
24
jul
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Sluiting huisartsenpost Voorhout in de nacht.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Mogelijke nachtsluiting huisartsenpost Voorhout uitgesteld tot 2021.

In januari 2020 werd door de samenwerkende huisartsen DDDB (Doktersdienst Duin- en Bollenstreek) en de SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland) bekend gemaakt, dat inwoners van Leiden en regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek die ’s nachts naar de huisartsenpost (HAP) moeten, vanaf 1 januari 2021 alleen nog terecht kunnen bij Alrijne Leiderdorp. De huisartsenposten in Alphen en Voorhout sluiten in de nacht....

De HAP van het LUMC, die ’s nachts al dicht is, gaat helemaal dicht en wordt verplaatst naar Leiderdorp. Daar ontstond nogal wat commotie over in de regio en het CDA stelde vragen daarover aan het college van de gemeente Noordwijk.

Deze week ontvingen de gemeenten binnen het verzorgingsgebied van DDDB en SHR een brief over de stand van zaken over de mogelijke sluiting van de huisartsenposten in Alphen en Voorhout in de nacht.

Geacht college van B&W,

Als besturen van de Doktersdienst Duin en Bollenstreek (DDDB) en van de Samenwerkende Huisartsposten Rijnland (SHR) zijn we verantwoordelijk voor de huisartsenspoedzorg tijdens de Avonden, Nachten en in de Weekeinden (ANW) in onze regio. Dit doen wij in samenwerking en afstemming met onze ketenpartners en stakeholders zoals de bewoners, gemeenten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, ambulancedienst, GGZ instellingen en thuiszorgorganisaties.

Wij zoeken naar mogelijkheden om de huisartsgeneeskundige spoedzorg in de regio zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat is de reden dat wij voornemens zijn om vanaf 2021 als één Organisatie verder te gaan. Daardoor kunnen we slagvaardiger optreden in de regio en hebben we een stevigere basis in onze ondersteuning. Eind 2019 hebben wij een scenario uitgewerkt waarbij we onze zorg gedurende de nachten willen concentreren in Leiderdorp.

Tevens was in dit plan de sluiting van de huisartsenpost LUMC opgenomen. Dit plan hebben we in januari met onze stakeholders gedeeld. Binnen de regio moest dit plan, samen met onze partners in de regio, verankerd worden in een lange termijnvisie op de spoedzorg in onze regio. Door de corona crisis wordt de vorming van een regio visie op acute zorg later dit jaar opgepakt. De houtskoolschets van VWS zal hierin naar onze verwachting aanknopingspunten bieden.

Onze eigen projecten hebben door de coronacrisis ook stil gelegen. Op dit moment werken wij aan het 'fuseren' van beide organisaties. De besluitvorming rondom dit samengaan vindt dit najaar plaats. Vanwege de uitdagingen rondom corona en de fusie zijn alle werkzaamheden rondom de concentratie van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de nacht uitgesteld tot 2021.

Tijdens de coronacrisis hebben wij de post in het LUMC voorlopig gesloten. In afstemming met de beide ziekenhuizen in onze regio hebben we besloten deze post niet meer te openen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het bestuur van de SHR en het bestuur van de DDDB
Rob Michielsens, voorzitter SHR
Dick Koster, voorzitter DDDB