Datum: 18-08-2022 - 00:52
18
jul
'20
Na 3 maanden stijging stabiliseert WW in Holland Rijnland. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON

Na 3 maanden stijging stabiliseert WW in Holland Rijnland. (cijfers per gemeente)

Het aantal WW-uitkeringen in onze regio Holland Rijnland steeg in juni met 0,3%. Landelijk was er sprake van een afname met 0,2%. Feitelijk gaat het in beide gevallen om stabilisatie. Op de vacaturemarkt was een licht herstel zichtbaar. Ondanks de flinke toename van werkzoekenden over de voorbije maanden, ervaren werkgevers toch schaarste bij de vervulling van veelvoorkomende vacatures in techniek, zorg, ICT en onderwijs...

“De WW-uitkeringen in Holland Rijnland namen tussen februari en juni 2020 vooral toe bij werkzoekenden met een administratief, dienstverlenend of commercieel beroep. In veel gevallen ging het om praktisch tot middelbaar geschoolde functies. Deze functies sluiten vaak niet goed aan op veelvoorkomende vacatures.

Werkzoekenden met een achtergrond in een dergelijk beroep kunnen overstappen naar kansrijker segmenten zoals zorg en post- en koeriersdiensten, maar in sommige gevallen duurt het even voordat ze voldoende gekwalificeerd zijn.“ Aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Eind juni 2020 verstrekte UWV 7.950 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dat waren er 23 meer dan een maand eerder, een lichte toename van 0,3%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis 0,2%. Na een zeer sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen in april en een gematigde toename in mei, is in juni zowel landelijk als regionaal sprake van stabilisatie.

Ten opzichte van juni 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 1.574, oftewel 24,7%. Dit stijgingspercentage ligt opnieuw iets boven het Nederlands gemiddelde van 23,9%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,6% min of meer gelijk. Het percentage ligt daarmee nog steeds ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,2%.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron UWV.