Datum: 26-10-2021 - 23:16
25
jul
'20
College vraagt meer geld aan de raad voor grootschalige verbetering fietspad Ruigenhoekerweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College vraagt meer geld aan raad voor grootschalige verbetering fietspad Ruigenhoekerweg. (update raadsvoorstel + situatietekening)

Het college vraagt de gemeenteraad om meer geld om de voorgenomen verbetering van het fietspad langs de Ruigenhoekerweg wat grootschaliger uit te voeren. Dan kan de veiligheid voor fietsers in 1 keer maximaal verbeterd worden. De verkeersveiligheid van fietsers verhogen is een belangrijk bestuursthema voor gemeente Noordwijk. Velen profiteren van de verbeteringen. De eigen inwoners, maar natuurlijk ook de vele fietsers die door onze regio een tocht maken...

De Ruigenhoekerweg is een belangrijk fietsknooppunt. Daar zijn plannen voor gemaakt. Het gaat om de voorgenomen reconstructie van het fietspad aan de noordzijde van de Ruigenhoekerweg onder het viaduct van de N206. Het college wil het werk grootschaliger doen. Dat houdt het volgende in.

Het eenrichting fietspad aan de noordzijde tussen de op- en afrit van de provinciale weg N206 wordt verbreed door plaatsing van een damwandconstructie. Het verbrede pat gaat van één naar een in twee richtingen bereden fietspad. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid op dit fietspad maximaal verbeterd.

Het aanvullend investeringskrediet van € 188.740,- komt uit verschillende potjes. Een subsidiebijdrage van de provincie van € 92.035,- Voor het resterende investeringsbedrag de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 5.319,- te dekken uit het budget onvoorzien structureel.

Update: Klik hier voor het volledige raadsvoorstel.

Foto Google maps. Tekening gemeente Noordwijk. (klik op de foto voor een vergroting)