Datum: 30-03-2023 - 20:18
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

15
jul
'20
College geeft bij Firma Meeuwenoord aan 'heropenen onderhandelingen heeft onder deze condities geen nut'. in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College geeft bij Firma Meeuwenoord aan 'heropenen onderhandelingen heeft onder deze condities geen nut'.

De briefwisseling tussen het college van B&W van de gemeente Noordwijk en Van Cromvoirt adviseurs, die als adviseur optreed voor het transportbedrijf Meeuwenoord, krijgt nog steeds een vervolg. Het onderwerp, over de mogelijke verplaatsing van het transportbedrijf uit het centrum van Noordwijkerhout, is al sinds 2009 de basis van vele gesprekken en briefwisselingen tussen beide partijen. Van Cromvoirt adviseurs heeft op 2 juli 2019...

een brief gestuurd aan het college en gemeenteraad met als inhoud: "uitlatingen college kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet".

Een antwoord van het college heeft door een misverstand 'even op zich laten wachten' maar de brief met een reactie is op 16 april 2020 alsnog verstuurd naar de adviseur van het Noordwijkerhoutse Transportbedrijf. Van Cromvoirt adviseurs heeft middels een brief op 30 april daar weer een reactie op gegeven, waarin Firma Meeuwenoord hoopt op nieuwe inzichten bij het college over een mogelijke verhuizing. (klik hier voor het nieuwsitem)

Op 13 juli heeft het college een brief geschreven met een reactie op het schrijven van 30 april door Van Cromvoirt adviseurs.

Brief college van B&W gemeente Noordwijk aan Van Cromvoirt Adviseurs:

Namens de firma Meeuwenoord heeft u ons per brief van 30 april 2020, ontvangen op 1 mei 2020, een reactie gestuurd op onze eerdere brief van 16 april 2020. U beschouwt onze reactie als een herhaling van zetten en beargumenteert waarom wij als gemeente bij verwerving van de locatie Meeuwenoord aan de Victoriberg uw cliënt schadeloos dienen te stellen. Daarbij refereert u ook aan afspraken dat uw cliënt de locatie Schippersvaartweg tegen kostprijs van de gemeente zou kunnen verwerven.

U spreekt de hoop en de wens uit dat uw brief tot nieuwe inzichten bij ons zal leiden. Wij hebben u en uw cliënt in het verleden meerdere malen laten weten dat de condities waaronder u het transportbedrijf Meeuwenoord wenst te verplaatsen voor ons financieel niet aanvaardbaar zijn en hebben de onderhandelingen met u en uw cliënt dan ook beëindigd per brief van 7 november.

Nu de condities waaronder uw cliënt het transportbedrijf wil verplaatsen ongewijzigd zijn, heeft het heropenen van de onderhandelingen geen nut. In onze ogen is de financiële haalbaarheid verslechterd omdat de beoogd ontwikkelaar, de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v., in een Rondetafelgesprek (RTG) van 4 februari 2020 heeft aangegeven niet langer meer geïnteresseerd te zijn in de verweving van het transportbedrijf van uw cliënt.

Mocht uw cliënt in de toekomst ruimte zien zijn om de voorwaarden voor een bedrijfsverplaatsing te wijzigen dan gaan we graag met u in gesprek.

Een afschrift van deze brief zenden wij naar de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto Google Maps.