Datum: 12-08-2020 - 20:57
14
jul
'20
Eerder verzoek oud-burgemeesters Goedhart en Rijpstra, met aankoop nieuwe ambtsketen, niet ingewilligd.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Eerder verzoek oud-burgemeesters Goedhart en Rijpstra, met aankoop nieuwe ambtsketen, niet ingewilligd.

Op 6 november 2018 gaven de toenmalige burgemeesters Goedhart en Rijpstra van Noordwijkerhout en Noordwijk vlak voor de fusie aan, dat ze graag zouden zien dat de huidige twee ambtsketens ook symbolisch samengaan. Men vond de keten met de bloemen van Noordwijkerhout heel mooi en passend en de penning onderaan de ambtsketen van Noordwijk zou dan weer hangend aan de...

Noordwijkerhoutse keten heel passend zijn omdat daar de naam van de Gemeente Noordwijk al op staat. Als voorbeeld hoe de nieuwe ambtsketen gedragen kan gaan worden, kreeg burgemeester Jan Rijpstra hem destijds tijdens een persgesprek omgehangen door burgemeester Goedhart. (zie foto's in de fotogalerij).

Maar het huidige college van B&W van de gemeente Noordwijk denkt daar toch anders over en heeft onlangs in hun collegevergadering, na eerder een nieuw gemeentewapen en gemeentevlag, ingestemd met het ontwerp voor een nieuwe ambtsketen. Dit besluit heeft men in een brief aan de gemeenteraad ter kennisname toegezonden.

Brief college aan de gemeenteraad 13-07-2020.
In vervolg op de eerder geschreven brief aan u van 4 februari j.l. is het daarin vermelde stappenpian gevolgd om te komen tot een nieuwe ambtsketen voor de gemeente Noordwijk. Wij wilden de gemeenteraad hierbij betrekken. Daarvoor is een comité ambtsketen gevormd uit drie raadsleden, de gemeentesecretaris en de burgemeester. In verband met de coronacrisis kon alleen het eerste overleg met dit comité live plaatsvinden op het gemeentehuis.

De wensen voor een nieuwe ambtsketen zijn met elkaar bepaald, op papier gezet en uitgezet aan twee kunstenaars, te weten In 't Veld & Partners uit Oud-Beijerland en een kunstenaar uit Nieuw Vennep. Na een presentatie van beiden afzonderlijk aan het comité is voor een van de ontwerpen van de kunstenaar uit Nieuw Vennep gekozen.

Hij heeft de opdracht als enige goed uitgewerkt en een fraaie, moderne ambtsketen ontworpen in zilver, met diverse bewerkingen. Wij zullen de opdracht aan hem verstrekken. De verwachting is dat de ambtsketen in september of oktober geleverd wordt. Daarbij hoort ook een passende etui.

De kosten hiervan zijn € 16.000,- . Deze kunnen uit het frictiekostenbudget betaald worden. Onderzocht wordt of er een film van het produceerproces gemaakt kan worden.

De volgende items worden herkenbaar/vertaald in de keten:
- Zee en kust
- Bloembollenteelt / handel
- Space (Esa Estec)
- Zorg en gezondheid
- 4 kernen - de kracht van samen / verbinding.
- Daarnaast heeft de kunstenaar ook de vuurtoren op unieke wijze in de keten verwerkt.

Overige wensen waren:
- Makkelijk draagbaar, niet te zwaar
- Kleiner of groter te maken

Openbaar
- Een moderne uitstraling
- Penning eenvoudig draaibaar
- Kleurgebruik blauw en geel mag, moet niet
- Penning en keten vormen een eenheid.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Foto's 06-11-2018 BON.