Datum: 12-08-2020 - 19:55
14
jul
'20
Vereniging Dorpsbehoud uit ongenoegen over verrommeling dorpskern Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vereniging Dorpsbehoud uit ongenoegen over 'verrommeling dorpskern Noordwijkerhout'.

Het bestuur van Vereniging Dorpsbehoud heeft in een brief aan de gemeenteraad, hun ongenoegen geuit over de in hun ogen 'verrommeling dorpskern van Noordwijkerhout'. U kunt de volledige brief hier op BON lezen: Met genoegen constateert de Vereniging Dorpsbehoud dat aan het in stand houden van het karakter van Noordwijk-binnen op kosten noch moeite wordt bespaard. Ook constateert de Vereniging...

wanneer het gaat over het in stand houden van het karakter van de dorpskern van Noordwijkerhout, andere inzichten en belangen de boventoon voeren. Met ons kan u constateren dat de verrommeling rond de in het centrum gelegen “Witte Kerk” dit jaar aanzienlijk is toegenomen. Hoewel (tijdelijke) vergunningen zijn verleend aan exploitanten van terrassen, wordt door de betreffende bedrijven erg enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheden.

Dit is ook aan de orde bij de verkooppunten van bloemen/planten. Bij de kaaswinkel staan grote reclameborden, zelfs midden in de route. Fietsen is toegestaan maar wordt onmogelijk gemaakt. Zo is ook de doorgang voor winkelwagentjes van en naar het Landbouwplein een route met hindernissen geworden. De overmaat van de verrommeling is toch wel het aanbrengen van een “regenboogpad” recht voor de ingang van de kerk.

Naar de mening van de Vereniging Dorpsbehoud hoort een dergelijke voorziening niet bij het in stand houden van het karakter van de dorpskern. Voor wat betreft dit “regenboogpad” (zie foto) adviseert de Vereniging u deze voorziening te verwijderen en aan te brengen bij de oversteek ter hoogte van de basisscholen. Daarmee wordt een educatief element toegevoegd aan het gebruik van de oversteekplaats daar.

Gaarne verneemt de Vereniging van u hoe u het karakter van het centrum karakteriseert en in stand houdt op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in de eerste zin van deze brief. Gaarne verneemt de Vereniging op welke wijze en termijn u een eind maakt aan de verrommeling van het centrum van Noordwijkerhout. 

De Vereniging ziet uw reactie gaarne op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbehoud,
(secretaris)
https://www.dorpsbehoud.nl