Datum: 15-08-2020 - 18:50
08
jul
'20
Aftreden wethouder De Jong is 'het onvermijdelijk resultaat van een toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie' in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aftreden wethouder De Jong is 'het onvermijdelijk resultaat van een toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie'. (Update: reactie Henri de Jong op onderzoeksresultaat)

Het CDA-bestuur heeft een commissie (bestaande uit Frank Helsloot, Piet Warmerdam en Aad van Ruiten) verzocht onderzoek te doen, naar het plotselinge vertrek op 20 april van wethouder Henri de Jong. Op de CDA-website is een verslag te vinden over de bevindingen van deze commissie...

In twee zinsneden verklaarde Henri dat hij het gevoel had nooit een eerlijke kans te hebben gekregen van bepaalde Noordwijkse partijleden en dat er soms dingen van hem werden verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. Wij hebben uitgebreid gesproken met de (oud)wethouder, de fractie en het bestuur. Wij betreuren dat Henri dit zo heeft ervaren.  

De twee zinsneden uit de verklaring waren aanleiding voor oppositiepartijen om vragen te stellen in de raadsvergadering over de integriteit van het CDA. Hier kunnen we duidelijk over zijn. Uit de gesprekken blijkt er noch sprake te zijn geweest van onoorbaar gedrag, noch van gebrek aan integriteit, noch van individuele belangen. 

Het aftreden van de wethouder is naar onze bevindingen 'het onvermijdelijk resultaat van een steeds verder toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie'. Deze verwijdering heeft een aantal oorzaken, waarbij wij als belangrijkste oorzaken zien:  

* Een verschillend verwachtingspatroon t.a.v. coalitiedeelname voor de fusie tussen de voormalige afdeling Noordwijk en afdeling Noordwijkerhout/De Zilk;

* Een verschil in uitwerking tussen wethouder en fractie op een aantal dossiers, waarbij de discussies te laat of onvoldoende werden gevoerd.

Er ontstond er een onoverbrugbare situatie, met als gevolg het besluit van wethouder Henri de Jong om op te stappen. Achteraf vinden alle betrokkenen het jammer dat het zo is gelopen, niemand koestert rancune; aldus de onderzoekcommissie van het CDA.

Tekst onderzoekscommissie CDA.

Update 8-7-2020: 
Reactie Henri de Jong op het onderzoeksresultaat.

Dit is mijn reactie op het resultaat van het interne onderzoek van het CDA naar aanleiding van mijn vertrek als wethouder. Ik sta nog steeds volledig achter het persbericht dat ik op 20 april heb uitgedaan. Ik waardeer dat het CDA een onderzoek heeft  ingesteld, maar er zijn enkele afspraken niet nagekomen. Het onderzoeksresultaat is niet binnen enkele weken bekend gemaakt en ook zou er een publiekssamenvatting komen. Pas sinds begin juli is het resultaat alleen terug te vinden op de website van het CDA.

Inhoudelijk heb ik het volgende op te merken:
- Dat er uit de gesprekken geen onoorbaar gedrag is aangetoond lijkt mij duidelijk. Zo’n onderzoek zou immers zeer veel tijd in beslag nemen.

- De verwijdering tussen fractie en wethouder vond inderdaad plaats, maar de oorzaken worden niet benoemd.

-"Een verschillend verwachtingspatroon t.a.v. coalitiedeelname voor de fusie tussen de voormalige afdeling van Noordwijk en die van Noordwijkerhout/De Zilk”. Is dit na mijn vertrek opgelost? Wat bedoelt de onderzoekscommissie hiermee?

-"Een verschil in uitwerking..........op een aantal dossiers”. Dit klopt. Vaak was het de fractie(voorzitter) die verdere uitwerking zelf wilde bepalen.

Ik blijf me zorgen maken over de rol van persoonlijke belangen binnen het CDA. Ik wil namelijk dat het CDA ook mijn partij blijft.

Tekst Henri de Jong.

Eerder verschenen nieuwsitems over dit onderwerp op BON.

College herkent zich niet in 'ontoelaatbare beïnvloeding' van de lokale democratie in Noordwijk. (nog geen antwoorden op de 10 vragen) (antwoorden nog steeds niet beschikbaar)

Oppositie stelt 10 vragen aan college: Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk.

CDA bestuur en fractie zien af van gezamenlijke reactie op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

Politiek stelt kritische vragen aan CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

Reactie CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

Reactie burgemeester Wendy Verkleij op vertrek Wethouder Henri de Jong.

Wethouder Henri de Jong legt per direct zijn wethouderschap neer.