Datum: 27-09-2023 - 23:47
07
jul
'20
College wil met nieuw onderzoek vaart maken met de toekomst van De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie
Foto's Redactie BON

College wil met nieuw onderzoek vaart maken met de toekomst van De Schelft.

De fractie van het CDA heeft afgelopen week al vragen aan het college gesteld, over het huidige gebruik van de Schelft. In het persgesprek van dinsdagmiddag gaf verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg aan, dat het college nu toch echt vaart wil gaan maken met 'Wat te doen in de nabije toekomst met De Schelft?'. Deze vraag staat trouwens ook in het collatieakkoord van dit college. Daarom gaat het college..

op korte termijn een onderzoeksbureau aanwijzen, die de huidige situatie van de Schelft in kaart moet gaan brengen op basis van de gegevens die men ook al in huis heeft. Het uitgebreide rapport uit 2015 wordt daarin meegenomen en ook een eerder gehouden onderzoek naar de onderhoudsstatus van de Schelft. Maar ook zal er gekeken worden wat de fractie van het CDA nu heeft opgehaald bij de huidige gebruikers van het gebouw.

Het college hoopt nog voor het zomerreces met het onderzoek van start te kunnen gaan, waar het nu heen moet met De Schelft. Duidelijk is dat men de functie van het gebouw wil behouden. De vraag is dan alleen: Moet er een renovatie plaatsvinden of moet er misschien een nieuwe Schelft op een andere plek komen met soort gelijke voorzieningen zoals nu?

De resultaten van het onderzoek moeten er dan voor zorgen, dat in het komende najaar duidelijk wordt wat er met De Schelft gaat gebeuren.