Datum: 10-08-2020 - 07:28
07
jul
'20
Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging tegen de komst van een coffeeshop.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging tegen de komst van een coffeeshop.

Tijdens het Rondetafelgesprek van 2 juni werd er door twee Noordwijkerhouters ingesproken, beide heren gaven in hun betoog aan dat ze graag een coffeeshop wilden vestigen aan het Marktplein. Ze waren benieuwd hoe de politiek tegenover dit idee stond, maar die mening werd die avond niet gegeven. De weken daarna was het idee van de komst van een mogelijke coffeeshop naar ons dorp het gesprek van de dag...

op straat, op de sociale media en via een ingezonden brief op BON. Er werd door de fractie van Bruisend Noordwijk zelfs een heuse poll over uitgeschreven

Het bestuur van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV) heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad geschreven, om hen te informeren over de zienswijze van de NOV ten aanzien van het mogelijk vestigen van een coffeeshop in het centrum van Noordwijkerhout.

Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV):
Een coffeeshop in het centrum van Noordwijkerhout draagt naar onze mening op geen enkele wijze bij aan een positieve uitstraling en een fijn en uitnodigend winkel-klimaat. Wij relativeren het idee van een coffeeshop in het centrum van Noordwijkerhout met behulp van deze vraag: "Welke ondernemer wil een coffeeshop als (over-)buurman?" 

In informele gesprekken die wij als bestuur afgelopen tijd met verenigingsleden over dit onderwerp hebben gevoerd, komen louter ontsteltenis, afkeuring en bezorgdheid naar voren. 

Wij attenderen u derhalve op de oude Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Noordwijkerhout en de nieuwe concept APV van de gemeente Noordwijk, waarin opgenomen het besluit d.d. 03-01-2019 dat luidt "In de gemeente Noordwijk zijn coffeeshops niet toegestaan". Wij verzoeken u als gemeenteraad met klem om dit besluit te handhaven.