Datum: 27-09-2023 - 23:36
04
jul
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Optisport De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie
Foto's Redactie BON

CDA-fractie stelt vragen aan college n.a.v. inloopspreekuur gebruikers De Schelft.

Op maandag 29 juni jl. heeft er een inloopspreekuur plaatsgevonden (georganiseerd door het CDA) met verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft. Hierin kwamen wederom tal van problemen naar voren die momenteel spelen, met name op het gebied van (gebrekkig) onderhoud. Hierover heeft de CDA-fractie op 18 februari 2020 al eens schriftelijke vragen gesteld en deze ook netjes beantwoord gekregen van het college....

Ook hebben wij uitgebreid gesproken over de toekomt van De Schelft na 2023 en de wensen en gedachtes van de verenigingen hierbij. Veel verenigingen spraken op 29 juni jl. hun zorgen uit over de toekomst van De Schelft. Men heeft het idee dat dit geen prioriteit krijgt en dat ze te weinig betrokken worden bij het proces.

Het belang van De Schelft voor de Noordwijkerhoutse gemeenschap is groot. Het is voor veel Noordwijkerhouters en voor veel verenigingen belangrijk dat dit op de agenda komt van de raad. Naar aanleiding van deze avond heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

Vraag 1.
Zijn er signalen naar de gemeente gegaan dat het beheer van De Schelft beter gaat de laatste maanden?

Vraag 2.
Kan het college aangeven welke klachten er binnenkomen rondom het onderhoud van De Schelft?

Vraag 3.
In de beantwoording van de schriftelijke vragen die wij op 18 februari hebben gesteld geeft het college aan dat er voornemens waren om voor de zomer een gebruikersonderzoek uit te voeren. Is dit inmiddels gedaan en zo ja, zijn hier al resultaten van?

Vraag 4.
Carnavalsvereniging de Kaninefaaten heeft in het verleden een programma van eisen en een plan bij de voormalige gemeente Noordwijkerhout neergelegd. Is dit plan bij het college bekend?

Vraag 5.
De sportraad Noordwijkerhout heeft in het verleden een inventarisatie bij de gemeente neergelegd. Is deze inventarisatie bij het college bekend?

Vraag 6.
Worden de verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft betrokken bij de toekomstplannen voor De Schelft? Zo ja, kunt u voorbeelden geven hoe deze verenigingen worden betrokken. Zo nee, is het college voornemens om dit op korte termijn te gaan doen?

Vraag 7.
Wil het college op korte termijn de raad (september) informeren over waar het proces met betrekking tot de toekomst van De Schelft zich momenteel bevindt?

Met vriendelijke groet,
namens de CDA-fractie
Sebastiaan Duivenvoorde